Kłajpeda kontra Memel. Problem Kłajpedy w latach 1918-1939-1945, Piotr Łossowski

Odnowione

IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2007, s. 231, map 5, 150x210 mm., oprawa twarda, ISBN 978-83-7543-005-9

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

20,00 zł brutto

Więcej informacji

Piotr Łossowski, emerytowany profesor w Instytucie Historii PAN i w Collegium Civitas. Wieloletni kierownik Zakładu Dziejów Europy XIX i XX w. IH PAN. Specjalizuje się w historii Drugiej Rzeczypospolitej, zwłaszcza w zakresie dziejów dyplomacji i polityki zagranicznej. Badacz historii krajów nadbałtyckich oraz ich relacji z Polska.

Ważniejsze prace: Stosunki polsko-litewskie 1918—1920 (1966), Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1972), Między wojną a pokojem. Niemieckie zamysły wojenne na wschodzie w obliczu traktatu wersalskiego (1976), Litwa a sprawy polskie 1939-1940 (1982 i '1985), Zerwane pęta. Usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 (1986), Stosunki polsko--estońskie 1918—1939 (1992), Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej (1992), Stosunki polsko-litewskie 1921-1939 (1997), Litwa - dzieje najnowsze (2001), Kraje bałtyckie w latach przełomu 19ì4-1944 (20Ö5).

Odznaczony m.in, nagrodami Sekretarza Naukowego PAN, „Polityki", Instytutu J. Piłsudskiego w Nowym Jorku, MON, Polskiej Fundacji Kulturalne)

„Praca stanowi bardzo udaną próbę zmierzenia się z tematem ważnym dla dziejów Ładu Wersalskiego, Ligi Narodów, historii Europy Środkowo-Wschodniej, dziejów Litwy, a także Drugiej Rzeczypospolitej (m.in. kontekst gdański oraz sprawa uprawnień dla RP w porcie). To tylko aspekty międzynarodowe, do których dochodzi niezmiernie interesująca historia portu, miasta i okręgu kłajpedzkiego, ważna sama w sobie, a także - poprzez aspekt porównawczy — dla studiów nad innymi mikrospołecznościami leżącymi na przecięciu krzyżujących się interesów lokalnych, narodowych, państwowych”.

(Z recenzji prof dr. hab. Wojciecha Materskiego)

Spis treści
Słowo wstępne

Rozdział I. Odłączenie Kłajpedy od Niemiec (1919-1922)

Rozdział II. Zajęcie Kłajpedy przez Litwinów w styczniu 1923 roku

Rozdział III. Zawarcie konwencji w sprawie Kłajpedy (luty 1923-maj 1924 roku)

Rozdział IV. Autonomiczna Kłajpeda pod rządami Litwy (1924-1932)

Rozdział V. Próba przewrotu hitlerowskiego w Kłajpedzie (1933-1935)

Rozdział VI. Na równi pochyłej (kwiecień 1935-marzec 1939 roku)

Rozdział VII. Zabór Kłajpedy przez Trzecią Rzeszę (20-23 marca 1939 roku)

Rozdział VIII. Kłajpeda ponownie niemiecka

Zakończenie    

Santrauka    

Summary    

Indeks osób