Klio polska. Studia i materiały do dziejów historiografii polskiej, t. VII, red. Andrzej Wierzbicki Zobacz większe

Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej, t. VII, red. Andrzej Wierzbicki

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2015, 165x240 mm., s. 265

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

15,00 zł brutto

Więcej informacji

Tom VII, 2015

Spis treści:

Andrzej Wierzbicki, Od Klio polskiej do „Klio Polskiej”

Klio polska – bibliografia za lata 2004–2014, oprac. M. Wolniewicz

ARTYKUŁY

Janusz Żarnowski, Pokolenia historyków po 1945 r. a przeobrażenia polskiej historiografii (The generations of Polish historians and the development of Polish historiography after 1945)

Violetta Julkowska, Dzieje Lwowa oraz inne Galicjana w pisarstwie historycznym Władysława Łozińskiego (History of Lviv and other Galicjana in historical writing of Władysław Łoziński)

Andrzej Wierzbicki, Konserwatyści przeciw hipotezie podboju. W kręgu galicyjskich zwolenników koncepcji „samochętnych” narodzin państwa polskiego (The Conservatives against the hypothesis of conquest. The Galician advocates of the conception of a ‘self-engendered’ rise of the Polish state)

Maciej Górny, Transfer mimo woli. Polskie i niemieckie nauki o człowieku w pierwszej połowie XX wieku (The unwilling transfer. Polish and German humanities in the first half of the twentieth century)

Piotr Biliński, Władysława Konopczyńskiego „boje” o kształt Polskiego słownika biograficznego w latach 1928–1939 (Władysław Konopczyński and his struggle for the shape of the Polish Biographical Dictionary)

Tomasz Ochinowski, Michał Szukała, W kierunku „prowincjalizacji” historii biznesu. Amerykańskie źródła a polskie doświadczenia na przykładzie propozycji interpretacyjnych prac Ryszarda Kołodziejczyka (Towards ‘culturally sensitive’ business history. American sources and Polish experiences in the light of the interpretation of Ryszard Kołodziejczyk’s works)

Adam Rajewski, Stefan Wyszyński wobec idei Przedmurza w myśli historycznej Oskara Haleckiego (Oskar Halecki’s conception of the Bulwark of Christianity in the interpretation of Stefan Wyszyński)

Jan Szumski, Moskiewskie kulisy edycji źródeł do historii powstania styczniowego. Z dziejów polsko-sowieckich stosunków naukowych w latach 50.–60. XX wieku (The Moscow background of the edition of primary sources on the January Uprising. On the history of Polish-Soviet scholarly relations in the 1950s and 1960s)

MATERIAŁY

Anna Cienciała, Jak stałam się historykiem polskiej polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej (1926–1939) oraz zbrodni katyńskiej (wystąpienie prof. Anny Cienciały w IH PAN, 4 września 2012 r.)

RECENZJE

Bogusław Gogol, „Fabryka fałszywych tekstów”. Z działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku w latach 1945–1958, Warszawa 2012 (Zbigniew Romek)

Beata Konopska, Wpływ aparatu władzy w latach 1944–1989 na polskie publikacje kartograficzne do użytku powszechnego, Warszawa 2012 (Zbigniew Romek)

Rafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014 (Marcin Wolniewicz)

Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska,
R. Stobiecki, T. Wiślicz, Kraków 2014 (Tomasz Ochinowski)

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Sprawozdanie z II Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Historiograficznego, Warszawa, 24 września 2014 r. (Joanna Pisulińska)

Sprawozdanie z konferencji „Kontynuacja i zmiana. Historiografia krajów Europy Środkowo-Wschodniej wobec nowych tendencji w nauce XIX–XXI wieków”, Warszawa, 25–26 września 2014 r. (Zbigniew Romek)