Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat święciański i trocki, Czesław Malewski

Nowy produkt

IH PAN, Fundacja Lanckorońskich, Warszawa 2022, oprawa miękka, s. 479, ISBN 978-83-66911-36-9

Więcej szczegółów

9 Przedmioty

39,99 zł brutto

Więcej informacji

Druga część pracy Czesława Malewskiego zawiera materiały źródłowe o rodzinach szlacheckich ziemi swięciańskiej i trockiej dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasach rozbiorów. Nie jest to typowy herbarz. Mamy w nim wykaz alfabetyczny rodzin, podane herby, ale zamiast długich spisów imion i koligacji autor podaje nazwy majątków, przysiółków, okolic szlacheckich, karczem itd. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju przewodnik po osadnictwie na Litwie XIX w. Autora mniej interesują koligacje, nie zasypuje nas informacjami, kto i kogo zrodził. Uwagę skupia raczej na geograficznym rozmieszczeniu szlachty na terenie Litwy, rozwoju własności ziemskiej i obrazie społecznym szlachty. Nie zastanawia się nad pokrewieństwem miedzy poszczególnymi właścicielami majątków noszącymi to samo nazwisko, koncentrując się raczej na kwestii mobilności rodzin, zmieniających się ich gniazdach, a także ewolucji zamożności szlachty. Śledzi tez kariery swoich bohaterów, wskazując jednostki bardziej zasłużone. Osoby interesujące się historia dawnej Litwy znajda w niniejszej pracy wiele informacji biograficznych, nazw geograficznych: punktów osadniczych i majątków, niezliczone dane genealogiczne itd. Ten ogromny zasób danych został zgromadzony przez autora na podstawie przebogatych zbiorów rękopiśmiennych przechowywanych w wileńskich archiwach.

Spis treści
Mapa ludności guberni wileńskiej według wyznań (1864 r.)
Przedmowa (Tadeusz Epsztein) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Powiat święciański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Powiat trocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

Produkty powiązane