Od Słownika geograficznego Królestwa Polskiego do map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego, red. Tadeusz Epsztein

Nowy produkt

IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2021, oprawa twarda, s. 365, 64 il. kolor, ISBN Neriton 978-83-66018-81-5, ISBN IH PAN 978-66911-02-4

Więcej szczegółów

12 Przedmioty

53,00 zł brutto

Więcej informacji

Niniejszy tom zawiera artykuły i materiały zbierające najważniejsze informacje dotyczące genezy i zasad realizacji projektu Internetowy Atlas Polski Niepodległej. Podstawowym źródłem, na którym został oparty projekt, był Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (SGKP). Jego ogromny zasób informacyjny pozwolił na opracowanie podstaw zaplanowanej aplikacji. Trudno korzystać ze Słownika nie znając dokładnie jego historii, jak również nie zapoznając się z twórcami  tego niezwykłego dzieła. Obu tym zagadnieniom poświęcono część badań.
Mniej szczegółowo scharakteryzowano w tomie historię drugiego źródła, niezbędnego do realizacji projektu IAPN – map Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG). Więcej miejsca przeznaczono na sprawozdanie z podjętych prac, omówienie przygotowań, realizację kolejnych etapów, napotykane trudności i opis końcowych rezultatów projektu.

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

WPROWADZENIE

TADEUSZ EPSZTEIN
Projekt: Internetowy Atlas Polski Niepodległej

MAREK SŁOŃ
Prace nad polskim geoportalem historycznym

OSKAR GRASZKA
Automatyzacja procesu rozpoznawania i weryfikacji nazw
geograficznych ze źródeł historycznych na przykładzie Słownika
geograficznego Królestwa Polskiego

ANDRZEJ GŁAŻEWSKI, ARKADIUSZ JAGURA, ADAM KOCOT
Podział administracyjny – metodyka pozyskiwania historycznych
danych topograficznych z obszaru II Rzeczypospolitej

ARKADIUSZ JAGURA, ADAM KOCOT, PAWEŁ J. KOWALSKI
Metodyka odtworzenia sieci osadniczej z obszaru II Rzeczypospolitej

ANDRZEJ GŁAŻEWSKI, OSKAR GRASZKA, ARKADIUSZ JAGURA, ADAM KOCOT, PAWEŁ J. KOWALSKI, KATARZYNA OSIŃSKA-SKOTAK
Analizy przestrzenne i wizualizacja danych historycznych IAPN
w środowisku systemów informacji geograficznej

TADEUSZ EPSZTEIN
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich –
zarys historii dzieła

MICHAŁ RACZKOWSKI
Wielka własność ziemska w powiecie włocławskim w świetle
Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich

TADEUSZ EPSZTEIN
Twórcy Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich

TADEUSZ EPSZTEIN, MICHAŁ RACZKOWSKI, ADRIANNA SZNAPIK
Sylwetki ważniejszych autorów i współpracowników Słownika
geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

TADEUSZ EPSZTEIN, MICHAŁ RACZKOWSKI, ADRIANNA SZNAPIK
Kryptonimy autorów haseł i współpracowników Słownika
geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

ADRIANNA SZNAPIK
Sprawozdanie z realizacji projektu „Internetowy Atlas Polski
Niepodległej” – główne założenia, cele, problemy i perspektywy
badawcze

ANEKS
Typy punktów osadniczych występujących w hasłach Słownika
geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,
oprac. MICHAŁ RACZKOWSKI, ADRIANNA SZNAPIK

BIBLIOGRAFIA

STRESZCZENIA W J. ANGIELSKIM

INDEKS OSÓB

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH

SPIS ILUSTRACJI

Produkty powiązane