Francja na Rozdrożu 1943–1944. Walka o kształt ustrojowy przyszłej Francji, Jan E. Zamojski Zobacz większe

Francja na Rozdrożu 1943–1944. Walka o kształt ustrojowy przyszłej Francji, Jan E. Zamojski

Nowy produkt

Warszawa 1992, IH PAN, oprawa miękka, ISBN 83-900329-5-3

Więcej szczegółów

20,00 zł brutto

Więcej informacji

SPIS RZECZY

Od autora.............5

Rozdział I Od rozejmu do kapitulacji...........9

1.    Francja „rewolucji narodowej”............9

2.    Résistance – topografia polityczna...........28

Rozdział II Od operacji „Attila” do operacji „Overlord”......34

1.    Okupacja obejmuje całą Francję........35

2.    Okupant.................41

3.Kolaboranci    51

Rozdział III Francja, ale jaka?............65

1. Konflikt Giraud–de Gaulle    66

Czy Vichy przeżyje wyzwolenie?...........66

Od Casablanki do Algieru...........83

Brygadier z 1917 r. zawiódł nadzieje..........104

2. Otwarcie na ZSRR – alternatywa czy taktyka działań pośrednich?    109

W poszukiwaniu przeciwwagi............109

Zneutralizować Partię Komunistyczną..........116

De Gaulle zmienia ton..............123

3.    Inwestytura prefektów i sprawa „fałszywych franków”. De Gaulle czy AMGOT?    126

4.    Refleksje.................131

Rozdział IV Upaństwowienie Résistance..........137

1.    Uwagi wstępne..........137

2.    Résistance w fazie dojrzałości............141

Ogólna reorientacja    141

Trwałość i zmienność..............149

„Gaullizacja” Résistance! CNR – osiągnięcie czy porażka?.....159

Komuniści – towarzysze broni, partnerzy czy przeciwnicy polityczni?        195

Delegaci, emisariusze, misje    206

Rozdział V Wojsko – decentralizacja chaosu.........234

1. Wojsko, próby scentralizowania chaosu..........236

2. Konflikty sztabów i chaos w polu    242

3. Ludzie, kadry, broń, taktyka ............257

Maquis        258

Broń i kadry .......266

Plany i taktyka................274

4. Wielkie „wsypy” ...............282

Rozdział VI Postawy i opinie – strachy, pretensje, nadzieje    297

1. „L’État d’esprit” w lustrze raportów i depesz    302

2. „L’État d’esprit” przez pryzmat sondaży, ankiet i cenzury .....317

„Czego chce, a czego nie chce Francja?”    317

Sondaże opinii przeprowadzane przez Delegaturę Generalną        326

Cenzura pocztowa..............330

Zakończenie.................339

Aneksy..................348

Wykaz skrótów użytych w tekście............350

Przypisy..................356

Indeks osób.....441