Misja życia. Praski polonista Marian Szyjkowski (1883-1952) a idea polsko-czeskiego zbliżenia na polu kultury, Roman Baron

Nowy produkt

Instytut Historii PAN, Historický Ústav Akademie Věd České Republiky, Warszawa-Praga 2019, oprawa twarda, 170x250 mm, s. 369, il. cz-b. 36, ISBN 978-83-65880-72-7

Więcej szczegółów

12 Przedmioty

39,99 zł brutto

Więcej informacji

Biografistyka zajmuje w badaniach historycznych miejsce odrębne. A przecież, jak słusznie stwierdził prof. Józef Chałasiński, „historię tworzą ludzie”, a więc przyjrzenie się ich ludzkim losom oraz losom stworzonych przez nich dzieł poszerza niezmiernie naszą świadomość historyczną. Wprawdzie bohater pracy - Marian Szyjkowski - nie stał się twórcą historii sensu stricto, ani nie wpłynął na przebieg dziejów politycznych czy gospodarczych, ale już kulturalnych - jak najbardziej. A właśnie doktor Roman Baron profiluje ostatnimi laty swoje zainteresowania w kierunku niezmiernie interesującym, choć mało czy niedostatecznie dotąd przebadanym: w kierunku stosunków kulturalnych polsko-czeskich oraz ich skomplikowanych interakcji: zderzeń i związków. W tym też polu umieścił temat przygotowanej biografii, informującej o życiu i twórczości profesora Uniwersytetu Karola IV i zarazem twórcy pierwszej czeskiej, a przy tym pierwszej na świecie, zagranicznej polonistyki instytucjonalnej.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Kardyni-Pelikánovej, DrSc.

Prof. Marian Szyjkowski (1883-1952) należy do najbardziej znanych polonistów, którzy propagowali kulturę polską za granicą. Z polskiego Lwowa, poprzez studia zagraniczne i pracę w Krakowie zaistniał jako rozpoznawalna postać historii literatury polskiej. W roku 1923 trafił na Uniwersytet Karola w Pradze jako polonista, otrzymując Katedrę Języka i Literatury Polskiej - tam wykładał i wiele publikował. Uprawiał - jak pisze Roman Baron - „historię i teorię literatury, problematykę interkulturowości, a nade wszystko problematykę odbioru twórcy w obcym środowisku kulturowym”.

Z recenzji prof. dr. hab. Marka Kornata
ROMAN BARON - pracuje w Instytucie Historii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Zajmuje się polsko-czeskimi kontaktami szczególnie na polu kultury i nauki (XIX-XXI w.). Jest wykładowcą w Instytucie Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie. Współzałożyciel Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą we Wrocławiu. Współorganizator I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego (2016) i I Kongresu Polonoznaw-stwa Czeskiego (2019). Członek m.in. zarządu Towarzystwa Historyków Czeskich, Rady Programowej Czesko-Polskiego Forum przy MSZ RC, komisji pierwszej edycji Nagrody im. Mariana Szyjkowskiego przyznawanej przez Instytut Polski w Pradze (2019). Odznaczony Odznaką Honorową Bene Merito MSZ RP (2019).