Rzeczpospolita Wazów III. Sławne Państwo, Wielkie Księstwo Litewskie, Henryk Wisner Zobacz większe

Rzeczpospolita Wazów III. Sławne Państwo, Wielkie Księstwo Litewskie, Henryk Wisner

Nowy produkt

IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008, B5, ss. 330, ISBN 978-83-7543-043-1

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Prezentowana praca poświęcona jest w całości Wielkiemu Księstwu Litewskiemu w ramach Rzeczypospolitej, a pod rządami Zygmunta III i Władysława IV. Omawia, między innymi, jego status w świetle aktu unii i jego uzupełnień, nazwę i herb, terytorium, strukturę sejmików i sądów, a także system podatkowy. Autor obszernie omawia naród szlachecki Wielkiego Księstwa, jego stosunek do Korony i Rzeczypospolitej, zatem świadomość, podejmuje problem języka, publikacji, a także stosunków wyznaniowych.

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rzeczpospolita Obojga Narodów w świetle aktu unii
i jego uzupełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nazwa, herb, chorągiew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Uznanie Zygmunta Wazy władcą Litwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Granice i terytorium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Sejmiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Senatorzy – senat Wielkiego Księstwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Zjazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Sądy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Stan albo naród szlachecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Świadomość – język – książka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Dwa tumulty: 1611–1639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Kircholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Zjazd Główny i sejmiki Wielkiego Księstwa wobec śmierci
Zygmunta III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Sławne państwo, Wielkie Księstwo Litewskie a Rzeczpospolita
Obojga Narodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
The State of the Vasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Spis skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Produkty powiązane