Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. V, z. 2, red. Waldemar Bukowski

Nowy produkt

Opracowali Waldemar Bukowski, Jacek Laberschek, Michał Schmidt, Franciszek Sikora, Janusz Szyszka, Patrycja Wiencierz, przy współpracy Mariana Wolskiego, Wyd. Societas Vistulana, IH PAN, Kraków 2019, oprawa miękka, s. 191, 210x297 mm, ISBN IH PAN 978-83-65880-59-8

Więcej szczegółów

12 Przedmioty

39,99 zł brutto

Więcej informacji

Drugi zeszyt piątej części Słownika Historyczno-Geograficznego Województwa Krakowskiego w Średniowieczu obejmuje następujący zakres haseł: Nagnojowice - Niegoszowice.

Słownik obejmuje – w układzie alfabetycznym – hasła dotyczące miejscowości i obiektów fizjograficznych stołecznej prowincji Królestwa Polskiego w jej przedrozbiorowych granicach. W ramach haseł uszeregowane są wszystkie informacje źródłowe na temat danej miejscowości, przede wszystkim o jej ówczesnej przynależności administracyjnej, granicach i warunkach geograficznych, stosunkach własnościowych, lokacjach, przynależności parafialnej i ciekawszych sprawach obyczajowych jej mieszkańców. Chronologiczny zakres słownika wyznaczają z jednej strony pierwsze wzmianki o poszczególnych miejscowościach, z drugiej zaś rok 1530. Zestawiony w słowniku materiał jest w zasadniczym zrębie wyciągiem z ksiąg sądowych grodzkich i ziemskich, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Krakowie, oraz z archiwaliów kościelnych. Wydawnictwo to jest niezbędną pomocą naukową w warsztacie badacza późnego średniowiecza i epoki wczesnonowożytnej. W lekturze pomagają mapy i tablice genealogiczne. Słownik opracowano w Instytucie Historii PAN, wydano przy wsparciu finansowym Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Produkty powiązane