Instrukcje i reskrypty do ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej w latach 1772-1794

Nowy produkt

oprac. Adam Danilczyk, Jacek Kordel, Vadzim Anipiarkou, Sławomir Łuczak, współpraca Zofia Zielińska, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019, s. 366, oprawa twarda, 170x250 mm, ISBN IH PAN 978-83-65880-65-9

Więcej szczegółów

15 Przedmioty

48,00 zł brutto

Więcej informacji

Publikowane w niniejszej edycji instrukcje i reskrypty są efektem kwerendy przeprowadzonej w archiwach, wydanych wcześniej publikacjach źródłowych i literaturze. Znaczna część pism pochodzi ze Sbornika Imperatorskogo Russkogo Istoriczeskogo Obszczestwa, Archiwum Polityki Zagranicznej Imperium Rosyjskiego w Moskwie (zespoły 80/1 i 79/6) oraz Biblioteki Polskiej w Paryżu (sygn. 29). Dokumenty z AVPRI w Moskwie, poza nielicznymi wyjątkami, to kopie, minuty lub bruliony reskryptów wysyłanych do Warszawy. Z kolei archiwalia z Biblioteki Polskiej to oryginały; stanowią one fragment materiałów ambasady rosyjskiej w Polsce, przejęty przez powstańców w czasie insurekcji 1794 r.

Zebrane instrukcje i reskrypty zostały napisane w językach francuskim i rosyjskim (wyjątkiem jest reskrypt odwołujący Jakoba Sieversa, wydany w języku polskim).

(Ze wstępu)

Produkty powiązane