Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, T. 4: Holokaust i Powojnie (1939-1946), red. nauk. August Grabski

Nowy produkt

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
Warszawa 2019, ISBN 978-83-65880-24-6

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści

Wstęp (August Grabski)     7

CZĘŚĆ I Pogromy okresu Zagłady

Krzysztof Buchowski, Pogrom w Wilnie 31 października 1939 r.         25

Katarzyna Person, Pogrom wielkanocny w Warszawie w 1940 r. w perspektywie

żydowskich świadków       45

Jeffrey Kopstein, Pogrom w Szczuczynie 27 czerwca 1941      r              59

Sara Bender, Pogrom w Grajewie latem 1941 r.         73

Krzysztof Persak, Jedwabne i Radziłów - pogromy bliźniacze?             87

Grzegorz Berendt, Żydzi i ich sąsiedzi na Polesiu w lecie        1941 r    117

Kai Struve, Pogrom w Borysławiu 3-4 lipca 1941 r.  137

CZĘŚĆ II Pogromy powojenne

Julian Kwiek, Pogrom antyżydowski w Krakowie 11 sierpnia 1945 r.  161

Anna Cichopek-Gajraj, Pogromy w Krakowie (Polska) i Topolczanach (Słowacja) w 1945 r. - analiza porównawcza          183

Bożena Szaynok, Nowe ustalenia badawcze dotyczące pogromu w Kielcach 4 lipca 1946 r        215

CZĘŚĆ III Społeczeństwo w obliczu powojennej przemocy antysemickiej

August Grabski, Żydzi a „żołnierze wyklęci”               239

Piotr Kendziorek, Lewica wobec przemocy pogromowej w Polsce po II wojnie światowej - analiza dyskursu prasowego      257

Romuald Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe wobec pogromu kieleckiego . . 281

Romuald Turkowski, Środowiska wiejskie i małomiasteczkowe wobec fali prze­mocy antyżydowskiej w Polsce w latach 1945-1946                  295

Audrey Kichelewski, Francuska opinia publiczna wobec pogromów Żydów w Pol­sce w latach 1945-1946              309

CZĘŚĆ IV

Wpływ pogromu kieleckiego na społeczność żydowską

Alina Cała, Działalność Komisji Specjalnej Centralnego Komitetu Żydów w Polsce w latach 1946-1947                327

Paweł Wieczorek, „Jeszcze i tu są Żydy” - o antysemityzmie na Dolnym Śląsku po pogromie kieleckim      345

Andrzej Rykała, Pogrom w Kielcach w 1946 r. a odbudowa skupisk żydowskich w Polsce - ujęcie geograficzne   381

Andrzej Rykała, Pogrom kielecki a życie gospodarcze Żydów w Polsce w okresie bezpośrednio powojennym         417

Paweł Wieczorek, Oblicza zbrodni. Pogrom kielecki w świetle polskojęzycznej prasy żydowskiej                 ·            433

Katarzyna Person, Bezpośrednie reakcje Żydów z Polski w obozach DP w Niem­czech na pogrom kielecki                453

CZĘŚĆ V

W poszukiwaniu interpretacji pogromów

Joanna Tokarska-Bakir, Pogrom jako akt kontroli społecznej. Springfield 1908 - Polska 1945-1946        467

Łukasz Krzyżanowski, Marcin Zaremba, „Bić ich za nasze dzieci!" Panika moralna i przemoc zbiorowa wobec Żydów w Polsce w latach 1945-1946           489

Bożena Szaynok, Polska historiografia po 1989 r. na temat pogromów i powojen­nej przemocy wobec Żydów w latach 1944-1947                 511

Andrzej Rykała, Anna Wosiak, Geograficzno-historyczne (polityczne) uwarunko­wania genezy i przebiegu wybranych pogromów Żydów na ziemiach polskich od XIX w. do 1946 r. 527

CZĘŚĆ VI Pamięć o pogromach

Piotr Forecki, Gromy na pogromy. Retoryka wtórnego antysemityzmu w III RP 575

Michał Majewski, Pogromy na Podlasiu w 1941 r. w świetle wybranych mono­grafii lokalnych wydawanych przy wsparciu władz samorządowych po 1989 r. . . 599

István Pál Ádám, Kiedy rabin mówi „nie”. Pogromy po Holokauście na Węgrzech i w Polsce oraz różnice w ich upamiętnianiu      617

Wykaz skrótów   647

Summary             651

Indeks osobowy .            655

 

Produkty powiązane