Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, T. 3: Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku)

Nowy produkt

red. nauk. Kamil Kijek¸ Artur Markowski, Konrad Zieliński, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
Warszawa 2019, ISBN 978-83-65880-23-9

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści
Wprowadzenie................................. 7

Daniel Grinberg (Białystok), Wokół idei pogromów. Definicje, główne

szkoły interpretacji, źródła nieporozumień.................. 15

Mikołaj Winiewski (Warszawa), Model przemocy pogromowej. Analizy

przemocy kolektywnej na ziemiach polskich w latach 1805-1946..... 25

François Guesnet (Londyn), Historiografia przemocy antyżydowskiej

w dziewiętnastowiecznej Europie Wschodniej................ 45

Marcos Silber (Hajfa), Przemoc antyżydowska w okresie 1 wojny światowej

i rewolucji (1914-1921). Esej bibliograficzny................. 63

Natalia Aleksiun (Nowy Jork), Nihil novi? Historiografia pogromów z lat

1921-1939 .................................... 93

Michael К. Schulz (Poczdam), Przemoc kolektywna wobec Żydów i nastroje

pogromowe w zaborze pruskim w latach 1772/1793-1914......... 111

Gur Alroey (Hajfa), Przemoc seksualna, gwałty i pogromy (1903-1920)    127

Jekaterina Norkina (Sankt Petersburg), Pogromy Żydów w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku w prasie Imperium Rosyjskiego    147

Agnieszka Friedrich (Gdańsk), Inteligencja polska wobec pogromu warszawskiego .................................... 167

Stanisław Wiech (Kielce), Policja carska wobec pogromów Żydów w Królestwie Polskim w XIX wieku.......................... 185

Ilona Zaleska (Toruń), Kościół katolicki na ziemiach polskich wobec pogromów Żydów na przełomie XIX i XX wieku.................207

Dariusz Jeziorny (Łódź), Co wiedzieli Brytyjczycy? Relacje o pogromach Żydów w Polsce z lat 1918-1919 nad Tamizą................ 229

Michaił Mitsel (Nowy Jork), Pogromy w Polsce przeprowadzone przez regularne oddziały Wojska Polskiego (1918-1919) w świetle materiałów

American Jewish Joint Distribution Committee...............257

Przemysław Różański (Gdańsk), Przemoc antyżydowska na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim i w II Rzeczypospolitej oraz jej postrzeganie w Stanach Zjednoczonych Ameryki (1881-1939).............. 269
Audrey Kichelewski (Strasburg), Francuska opinia publiczna wobec pogromów Żydów w Polsce międzywojennej....................297

Marzena Szugiero (Warszawa), Żydowska opinia publiczna wobec pogromów w XIX wieku i w międzywojniu ....................315

Grzegorz Krzywiec (Warszawa), Narodowa Demokracja wobec pogromów i kolektywnej przemocy antysemickiej do 1918 roku............335

Waldemar Potkański (Szczecin), Lewica wobec pogromów Żydów na ziemiach polskich w obszarze wpływów rosyjskich na przełomie XIX i XX wieku.................................... 355

Grzegorz Krzywiec (Warszawa), Narodowa Demokracja wobec pogromów i zbiorowej przemocy antyżydowskiej od odzyskania niepodległości do 1939 roku .............................-.....375

Michał Trębacz (Warszawa, Łódź), Polska lewica wobec antyżydowskiej

przemocy lat 30. XX wieku.......................... 393

Wykaz skrótów.................................407

Summary ....................................409

Indeks osobowy.................................413

 

Produkty powiązane