Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, T. 2: Studia przypadków (do 1939 roku)

Nowy produkt

red. nauk. Kamil Kijek¸ Artur Markowski, Konrad Zieliński, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa 2019, ISBN 978-83-65880-22-2

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści
Wprowadzenie (Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński) ...    7

Małgorzata Karpińska, Zapomniany pogrom. Warszawa, 16 czerwca

1805 r....................................... 17

Michael К. Schulz, Rozruchy antyżydowskie w Gdańsku w latach 1819 i 1821: sprawcy oraz podżegacze....................... 33

Aleksandra Oniszczuk, Narracje o pogromie w Kaliszu (1878)...... 49

Artur Markowski, Pogrom warszawski 1881 r................ 67

Darius Staliūnas, Pogromy w Prenach i Balwierzyszkach (1881-1882). .    87

Marcin Soboń, Frysztak jako tragiczny przykład zachowania władz porządkowych w sytuacji pogromowej ........................ 103

Marcin Soboń, „Hurra, chłopcy!” Pogromy Żydów w Nowosądeckiem

w 1898 r..................................... 121

Daniel Unowsky, Antyżydowskie ataki w Wieliczce w 1898 r....... 137

Anna Magdzińska, Chojnice 1900 r. - zajścia antyżydowskie czy pogrom?    157

Artur Markowski, Śliwki i paradygmaty. Pogrom częstochowski 1902 r..    179

Szymon Rudnicki, Pogrom siedlecki 1906    r. ................ 197

Konrad Zieliński, Z fali zajść antysemickich i pogromów w Galicji Zachodniej: Mielec, listopad 1918 r..........................217

Adam Kopciowski, Wydarzenia pogromowe w Lublinie w kwietniu 1919  .......................................241

Wiesław Paszkowski, Pogrom w Częstochowie 27 maja 1919 r. w świetle relacji żydowskich................................ 263

Michał Trębacz, Masakra robotników i pogrom Żydów w Łodzi. 17 września 1919 r.....................................285

Alicja Gontarek, Pogrom w Łukowie podczas wojny 1920 r. - przyczyny,

przebieg i skutki................................. 301

Natalia Aleksiun, Studenci z pałkami: rozruchy antyżydowskie na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.................... 327

Andrei Zamoiski, Pogrom w Grodnie 7 czerwca 1935 r..........371
Kamil Kijek, Pogrom, którego nie było, tragedia która przyszła w zamian. Zajścia w Odrzywole, 20-29 listopada 1935 r. ...............391

Michał Trębacz, „Pod murami Jasnej Góry”. Pogrom w Częstochowie 19-21 czerwca 1937 r..............................409

Zofia Trębacz, „Tłum jak oszalały pędził ulicę...”. Pogrom w Bielsku-Białej, wrzesień 1937 r...............................429

Wykaz skrótów.................................449

Summary ....................................451

Indeks osobowy................................. 455


Produkty powiązane