Armia rosyjska w Królestwie Polskim w latach 1815-1856, Mariusz Kulik

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2019, s. 371, mapy 2, oprawa miękka skrzydełkowa, 628 g, 165x240 mm, ISBN 978-83-65880-56-7

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Książka przedstawia obecność i rolę armii rosyjskiej w Króle­stwie Polskim w latach 1815-1856. Na podstawie szerokiej kwerendy źródłowej scharakteryzowano jej strukturę, liczebność, skład osobowy, politykę kadrową, wyszkolenie, dyslokację, zaopa­trzenie itp. Ukazano proces stopniowego włączania Królestwa Polskiego w struktury administracyjne i wojskowe Cesarstwa Rosyjskiego, rozpoczęty przed wybuchem powstania listopado­wego i kontynuowany w późniejszym okresie. Oprócz zagadnień stricte wojskowych przedstawiono także życie rosyjskich żołnie­rzy poza czasem służbowym oraz ich relacje z polskim społe­czeństwem (szczególnie kwestię małżeństw z Polkami). Opisano też losy byłych wojskowych po przejściu w stan dymisji, kiedy zasilali szeregi administracji państwowej i szkolnictwa w Królestwie Polskim.

 

Spis treści

Wstęp   7

Rozdział 1. Królestwo Polskie w systemie militarnym

Cesarstwa Rosyjskiego w pierwszej połowie XIX w          21

1.1.             Położenie polityczne i gospodarcze        21

1.2.             Znaczenie militarne       30

Rozdział 2. Struktura, liczebność i dyslokacja armii

rosyjskiej w Królestwie Polskim             44

2.1.             Struktura         44

2.2.             Liczebność       63

2.3.             Dyslokacja       73

2.4.             Fortyfikacje     86

Rozdział 3. Polityka kadrowa i skład osobowy armii

rosyjskiej w Królestwie Polskim 96

3.1.             Polityka kadrowa          98

3.2.             Skład osobowy131

Rozdział 4. Wyposażenie, zakwaterowanie i wyszkolenie

armii rosyjskiej w Królestwie Polskim     146

4.1.             Zabezpieczenie materialne         146

4.2.             Wyszkolenie     167

4.3.             Udział w działaniach bojowych  178

Rozdział 5. Wojskowe struktury lokalne, wojska

nieregularne i formacje pomocnicze        184

5.1.             Struktury lokalne          184

5.2.             Wojska nieregularne     200

5.3.             Zarządy specjalistyczne205

Rozdział 6. Poza służbą      229

6.1.             Życie zawodowe po zakończeniu służby wojskowej         229

6.2.             Życie prywatne253

6.3.             Zakończenie      274

6.4.             Słownik stosowanych pojęć wojskowych279

6.5.             Wykaz skrótów  280

6.6.             Bibliografia       282

6.7.             Spis załączników           299

6.8.             Abstract            359

6.9.            Indeks osób       363

 

Produkty powiązane