Ewa Barylewska-Szymańska, Od piwnic po strych. Wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku. Zobacz większe

Ewa Barylewska-Szymańska, Od piwnic po strych. Wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku.

Nowy produkt

Instytut Historii PAN, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Warszawa-Gdańsk 2015, twarda oprawa, 348 s. : il. (w tym kolor.), ISBN 978-83-63352-42-4

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

39,99 zł brutto

Więcej informacji

„Autorka [Ewa Barylewska-Szymańska w Od piwnic po strych. Wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku] podjęła bardzo istotny dla badaczy dziejów Gdańska, a także miast i mieszczaństwa w ogólności, problem funkcjonowania domu w osiemnastowiecznej aglomeracji. Czyni to wielowątkowo, omawiając system obrotu nieruchomościami, kwestię wznoszenia, remontów i przebudowy różnego rodzaju obiektów mieszkalnych, strukturę poszczególnych rodzajów domów, ich wyposażenia oraz funkcjonalność.

Autorka oparła swe badania na bardzo bogatej bazie źródłowej […]. Zwraca uwagę szeroko zakrojona kwerenda, uwzględniająca m.in. około 3000 inwentarzy. Dzięki temu czytelnik zyskuje obszerną i dobrze udokumentowaną monografię, wypełniającą dotkliwą lukę w dotychczasowych badaniach. Praca stanowi ważny głos w dyskusji nad życiem codziennym w Gdańsku doby nowożytnej”.

Z recenzji dr hab. Adama Szarszewskiego

(Seria: Res Gedanenses. Studia i materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, t. VII).

„… praca znakomicie mieści się w nurcie badawczym zwanym Wohnkultur, który jednak w naszym piśmiennictwie przedmiotu nie jest tak silnie rozwinięty jak w Niemczech. Autorce udało się zrealizować założony cel, dzięki starannie przeprowadzonej kwerendzie, rozpoznała i szczegółowo, co traktuję jako dodatkową wartość, opisała zabudowę parceli i wzniesione budynki. To pozwoliło na kolejny krok, przeprowadzenie wszechstronnej analizy funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz ich wystroju i wyposażenia, rzeczywiście od piwnic po strych, co zapowiadał już tytuł pracy.

Wysoko oceniam też te partie prace, w których spożytkowane zostały różne informacje o używanych przez mieszczan gdańskich sprzętach domowych i meblach. Zasób naszej wiedzy w tej kwestii uległ znacznemu powiększeniu. Warto też wskazać na ustalenia autorki dotyczące cen i obrotu nieruchomościami, w tym stawek za wynajem pomieszczeń i mieszkań. Kwestie te pomijane były do tej pory przez innych badaczy”.

Z recenzji dr hab. Dariusza Główki, prof. IAE PAN

Ewa Barylewska-Szymańska – historyk doby nowożytnej, historyk sztuki. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się na historii architektury, historii wnętrz, oraz rzemiosła artystycznego i życia codziennego XVIII–XX wieku a także historii ochrony zabytków XIX i XX w. w Gdańsku i Europie Północnej. Jest autorką licznych publikacji podejmujących tę tematykę.

Autorka pracuje od wielu lat w Domu Uphagena, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Wraz zespołem prowadziła prace rewaloryzacyjne w tym obiekcie. Jest także pracownikiem w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski Instytutu Historii PAN.