Metamorfozy społeczne, t. 13-17: Wielka Wojna w polskiej korespondencji..., Paweł Brudek, Jan Molenda, Jerzy Z. Pająk

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2018, oprawa miękka, 165x240 mm, T. 13: s. 560, il. 4, map. 1, ISBN 978-83-65880-31-4, T. 14: s. 605, ISBN 978-83-65880-32-1, T. 15: s. 539, ISBN 978-83-65880-33-8, T. 16: s. 588, ISBN 978-83-65880-34-5, T. 17: s. 346,  ISBN 978-83-65880-35-2

Więcej szczegółów

40 Przedmioty

100,00 zł brutto

Więcej informacji

METAMORFOZY SPOŁECZNE 13-17
Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską.
Materiały polskich grup cenzury z lat 1914–1918. Kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy:
Paweł Brudek, Jan Molenda, Jerzy Z. Pająk

METAMORFOZY SPOŁECZNE 13

TOM 1
SPIS TREŚCI TOMÓW I–V
WSTĘP
CZĘŚĆ I
DOKUMENTY NORMATYWNE ODDZIAŁU CENZURY
CENTRALNEGO WSPÓLNEGO BIURA REJESTROWEGO (GZNB)
CZERWONEGO KRZYŻA – WYDZIAŁU INFORMACYJNEGO
DLA JEŃCÓW WOJENNYCH W WIEDNIU
(1914–1918)

METAMORFOZY SPOŁECZNE 14

TOM 2
CZĘŚĆ II
MATERIAŁY POLSKIEJ GRUPY CENZURY
(LUTY–WRZESIEŃ 1915)
CZĘŚĆ III
MATERIAŁY POLSKIEJ GRUPY CENZURY A
(WRZESIEŃ 1915 – STYCZEŃ 1916)
CZĘŚĆ IV
MATERIAŁY POLSKIEJ GRUPY CENZURY B
(WRZESIEŃ 1915 – STYCZEŃ 1916)

METAMORFOZY SPOŁECZNE 15

TOM 3
CZĘŚĆ V
MATERIAŁY POLSKICH GRUP CENZURY
(LUTY–GRUDZIEŃ 1916)

METAMORFOZY SPOŁECZNE 16

TOM 4
CZĘŚĆ VI
MATERIAŁY POLSKIEJ GRUPY CENZURY I REFERATU XVI
(STYCZEŃ 1917 – WRZESIEŃ 1918)

METAMORFOZY SPOŁECZNE 17

TOM 5
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ DOKUMENTÓW
INDEKSY
zestawili i opracowali
Jerzy Z. Pająk i Marta Sala

SPIS TREŚCI
TOM I
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Zakres kwerendy źródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Kształtowanie się cenzury austro-węgierskiej w czasie wojny . . . . . . . . . .
3. Zarys historii i struktura Oddziału Cenzury GZNB – Centralnego
Wspólnego Biura Rejestrowego Czerwonego Krzyża – Wydziału
Informacyjnego dla Jeńców Wojennych w latach 1914–1918 . . . . . . . . . .
4. Polskie grupy cenzury i Referat XVI – struktury i personel kierowniczy . . . .
5. Rodzaj wytworzonej dokumentacji i stan jej zachowania . . . . . . . . . . . . .
6. Układ wewnętrzny źródeł i zasady ich edytorskiego opracowania . . . . . . . .
7. Stan badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) Cenzura w Austro-Węgrzech w latach I wojny światowej . . . . . . . . . .
B) Jeniectwo wojenne i internowani w Austro-Węgrzech i Rosji w latach
1914–1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C) Konkluzje końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część I
Dokumenty normatywne Oddziału Cenzury Centralnego
Wspólnego Biura Rejestrowego (GZNB) Czerwonego Krzyża –
Wydziału Informacyjnego dla Jeńców Wojennych w Wiedniu
(1914–1918) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOM II
Część II Materiały Polskiej Grupy Cenzury
(luty – wrzesień 1915) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część III Materiały Polskiej Grupy Cenzury A
(wrzesień 1915 – styczeń 1916) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część IV Materiały Polskiej Grupy Cenzury B
(wrzesień 1915 – styczeń 1916) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOM III
Część V Materiały Polskich Grup Cenzury A i B
(luty – grudzień 1916) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOM IV
Część VI Materiały Polskiej Grupy Cenzury i Referatu XVI
(styczeń 1917 – wrzesień 1918) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOM V
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spis dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks miejscowości i nazw geograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks instytucji, organizacji i wydawnictw prasowych . . . . . . . . . . . . . . . .
Spis ilustracji i opracowań graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .