Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, t. 13 Zobacz większe

Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, t. 15

Nowy produkt

red. Tomasz Szarota, IH PAN, Warszawa 2017, s. 296, 165x240 mm., waga 0,666 kg.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

20,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY

W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ PO 1945

ROKU

Paweł Grata,

Od Drugiej Rzeczypospolitej do Polski Ludowej. Ewolucja systemu

ochrony zdrowia w Polsce w latach 1944–1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Petr Svobodný,

Medical Faculties or Medical Academies? Czechoslovak Plans and

Discussions in the 1950s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Dariusz Jarosz,

Zanieczyszczenie wód i powietrza w Polsce w latach 1945–1970

jako problem władzy i społeczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Jarosław Dulewicz,

Postawy i reakcje polskiego społeczeństwa wobec zanieczysz-

czenia środowiska naturalnego w kraju (1971–1989) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Ewelina Szpak,

„Kiedy pada słowo rak, ludzie zaczynają mówić szeptem”. Społeczna

historia raka w Polsce po 1945 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Sebastian Ligarski,

Ogłoszenia drobne z lat 1945–1949 jako informator o zdrowiu

i chorobach na Śląsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Paweł Fiktus,

Prawno-społeczna pozycja felczera w Polsce w latach 1945–1989 . . . 127

Tadeusz Wolsza,

Choroby i ich leczenie w stalinowskich więzieniach i obozach

w Polsce w latach 1944–1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Anna Maria Jackowska,

Działalność antyalkoholowa Józefa Romana Rybickiego –

szkic do biografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Sylwia Kuźma-Markowska,

Walka z „babkami” o zdrowie kobiet: medykaliza-

cja przerywania ciąży w Polsce w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych

XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 189

Anna Dobrowolska,

Problem, którego miało nie być. Język milicyjnych dokumen-

tów poświęconych prostytucji w latach 1956–1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

VARIA

Natalia Jarska,

Krótki kurs historii „kobiet”. Kobiety w języku partii komunistycznej

w Polsce 1945–1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Jarosław Pałka,

Generał Zygmunt Duszyński – dowódca polskiego frontu nadmor-

skiego. Zarys biografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Krzysztof Tarka,

Zanim został ministrem. O kontaktach Ryszarda Zakrzewskiego

z wywiadem PRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Milena Bykowska-Witowska,

Zdjęcia lotnicze i materiał DNA w procesie identyfikacji skazanych na karę śmierci i rozstrzelanych w Polsce w latach 1944–1956

– zarys problematyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

ŹRÓDŁA

Bartłomiej Kapica,

Spotkanie Adama Michnika z Antonio Rubbim, przedstawi-

cielem Włoskiej Partii Komunistycznej, w listopadzie 1976 roku . . . . . . . . . . . . 353

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Michał Przeperski,

Katalog zmarnowanych szans. Wokół książki Tomasza Chrząstka

Na kulturalnym froncie. Analiza zawartości tygodnika „Nowa Kultura”

1950–1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361

Krzysztof Kosiński,

Próba synkretyzmu katolicko-socjalistycznego. Piotr H. Kosicki,

Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej . . .375

RECENZJE

Mariusz Mazur, Sebastian Ligarski,

Cywilizacja komunizmu. Odmiana nadwiślańska

1944–1956

(Michał Studniarek)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391

Karolina Bittner,

Piosenka w służbie propagandy. Festiwal Piosenki Żołnierskiej

w Kołobrzegu 1968–1989

(Tomasz Leszkowicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

 

Produkty powiązane