Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu, Jan Trynkowski

Nowy produkt

do druku przygotowała Wiktoria Śliwowska, przedm. opatrzyli Wiesław Caban i Wiktoria Śliwowska,

Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2017, oprawa miękka, 165x235 mm, s. 470, ISBN 978-83-63352-99-8

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

52,00 zł brutto

Więcej informacji

Pietyzm, z jakim obchodzi się Autor z analizowanymi materiałami, budzi niekłamany podziw. Niewykluczone, że pewien wpływ na tę postawę odegrały doświadczenia starożytnika, prowadzącego przez kilka dziesięcioleci seminaria i wykłady na Uniwersytecie Warszawskim i jego filii w Białymstoku, a w pracy naukowej na tym polu niedysponującego nadmiarem dokumentów. Wie on zatem doskonale, że temu, co się zachowało, trzeba się przyglądać z należytą uwagą. Można by rzec, iż krytycyzm wobec źródła obowiązuje każdego historyka. A jednak... Jan Trynkowski, jak mało kto, dostrzega w dokumencie szczegół. I potrafi ukazać jego wagę. Prac, które roją się od detali, znaleźć nietrudno. Opasłe tomiska - rezultat wieloletniego ślęczenia w archiwach, podziwu godnej pracowitości - przynoszą natłok drobiazgów nie do ogarnięcia bez indeksów. Przeznaczone dla wąskiego kręgu badaczy, nie nadają się do czytania, raczej do przeglądania, wykorzystania w kolejnych opracowaniach, mających przede wszystkim na celu uzyskanie stopni i tytułów. Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu to książka do czytania, pięknie napisana i nierozwlekła. Często celem napisania tekstu było zabranie głosu w kolejnej konferencji. W takim przypadku referent doskonale wiedział, że uwagę słuchaczy zapewni mu zwięzłość i umiejętny dobór frapujących szczegółów. Miał bowiem - jak mniemamy - świadomość, iż nie należy ani nudzić, ani nadużywać czasu słuchaczy. I czytelników.

[z Przedmowy]

Spis treści
Przedmowa ................................................. 7

Nota edytorska.............................................. 13

Spis skrótów................................................ 14

Część I. Życie codzienne na Syberii

Polskie krajobrazy Sybiru...................................... 19

Śmietanka do kawy... czyli życie codzienne na etapie (rachunki etapowe: Irkuck - Wielki Zakład Nerczyński, luty-kwiecień 1840 r.) ..    28

3 maja na Syberii ............................................ 58

Chatka Antoniego. Komentarz do obrazka „Obchody imienin Antoniego Beaupré w Nerczyńsku w 1855 r.”........................ 67

Rachunki domu na Syberii.................................... 79

„Ogóły” - organizacje samopomocowe polskich zesłańców we wschodniej Syberii w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX w. ...... 96

„Gdy będę na zaludnieniu, pojmę córeczkę Tatara...” Samotność i próby jej przezwyciężania w życiu polskich zesłańców na Syberii w okresie międzypowstaniowym............................... 131

„Ile ja wieków na ten list czekałem...” Listy Stefanii Ginowskiej do Adolfa Januszkiewicza..................................... 146

Polscy zesłańcy wobec ludów autochtonicznych Zabajkala ........ 182

Niezwykłe dzieje zwykłej książki............................... 192
Część II. Agaton Giller

Agaton Giller i jego Opisanie Zabajkalskiej krainy ............... 211

Przedmurze syberyjskie Agatona Gillera ........................ 228

Listy Agatona Gillera z Syberii................................. 238

Kodeks etyczny zesłańca w świetle pism Agatona Gillera ......... 250

Z Zabajkala, przez Chiny do Szwajcarii. List Szymona Tokarzewskiego do Agatona Gillera z 13 czerwca 1866 r......................... 259

Agatona Gillera Lista wygnańców polskich ...................... 288

Część III. I inni

Napoleon Nowicki (1800-1870) ............................... 299

Leopold Niemirowski - znany i ... nieznany .................... 304

Dlaczego Gasper Maszkowski nie pozostawił wspomnień? ........ 316

Julian Sabiński i motywy jego zesłańczej aktywności pedagogicznej . .    331

Maciej Łowicki i jego Lekarsko-praktyczne notatki ............... 342

Spisek studentów uniwersytetu w Dorpacie - kółko Karola Hilde-brandta. Uwagi krytyczne..................................... 359

Dorpatczycy w powstaniu styczniowym......................... 371

Dekabrysta Michał Łunin - listy z Akatui (chronologia) .......... 408

Ksiądz Elizeusz Głębocki, kapucyn z Uściługa - od mistyfikacji

do mitu..................................................... 426

*

Polski Sybir - przestrzeń zmitologizowana. Próba uporządkowania 439 Indeks osób................................................. 452