Urzędnicy i personel zamku arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu (XIV w.-1531 r.), Michał Słomski

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2017, 165x235 mm., oprawa miękka, s. 295, map 1, ISBN 978-83-65880-01-7

Więcej szczegółów

2 Przedmioty

Ostatnie egzemplarze!

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Książka stanowi próbę przedstawienia sposobu funkcjonowania zarządu wielką własnością ziemską w późnym średniowieczu i na początku nowożytności na przykładzie dóbr łowickich arcybiskupów gnieźnieńskich. W ich centrum znajdował się zamek. Stanowił on miejsce pracy urzędników zarządzających majątkiem oraz licznego grona osób odpowiedzialnych za codzienne obowiązki wykonywane na terenie zamku. Analiza zadań tych ludzi pozwoliła na uchwycenie metod zarządu wielkiej własności bezpośrednio w terenie oraz ukazanie codziennego funkcjonowania zamku.

Michał Słomski - ur. w 1990 r. w Łowiczu, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, asystent i doktorant w Zakładzie Atlasu Historycznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

SPIS TREŚCI
Wstęp................................................................................7

Źródła............................................................................9

Stan badań......................................................................11

Konstrukcja pracy..............................................................15

Rozdział 1. Łowicz, zamek i dobra łowickie do początku XVI w............19

Rozdział 2. Centralny zarząd dobrami kościelnymi (arcybiskupi i kapituła)

oraz zarząd w czasie wakansu na stolicy arcybiskupiej ....    34

Rozdział 3. Zarząd dobrami i zamkiem w XIV w............................56

Rozdział 4. Starostowie łowiccy (XV w. - 1531 r.)..........................84

Pierwsze wzmianki..............................................................86

Terminologia....................................................................89

Geograficzny zakres władzy....................................................93

Urzędnicy skierniewiccy........................................................96

Charakter nadania - „do wiernych rąk”, arenda, zastaw?....................97

Przysięga wierności...............................104

Kompetencje..................................110

Zarząd nad dobrami............................110

Funkcje policyjno-wojskowe.......................115

Funkcje sądowe...............................117

Wpływ na miasto..............................119

Wpływ na skład rady miejskiej i ławników..............119

Kontrola nad miastem.........................125

Starostowie a kapituła łowicka.......................127

Zarządzanie zamkiem...........................131

Uposażenie...................................132

Zakończenie pełnienia funkcji........................133

Rozdział 5. Starostowie łowiccy jako grupa społeczna.

Próba charakterystyki......................135

Związki rodzinne i rodowe z arcybiskupami.................136

Geografia pochodzenia.............................145

Wiek..............................................................................146

Inne funkcje i urzędy..........................................................147

Rozdział 6. Pozostali urzędnicy zamku w Łowiczu i ich obowiązki. . . .    150

Burgrabia....................................150

Sędzia......................................158

Poborca.....................................161

Pisarz......................................164

Rozdział 7. Kapelani i personel zamkowy................. .    166

Kaplice......................................166

Kapelani ....................................171

Personel zamkowy - rzemieślnicy oraz osoby związane z organizacją życia

i obrony zamku...............................177

Castrenses i familiares...............................182

Bractwo przy kościele św. Jana Chrzciciela..................188

Służba zamkowa rekrutująca się ze wsi....................189

Inne posługi...................................192

Zakończenie....................................198

Aneks. Urzędnicy i personel zamku arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu do 1531 r......................................205

Wykaz skrótów...................................247

Bibliografia.....................................252

Abstract.......................................274

Indeks osób.....................................280

Indeks nazw geograficznych............................292