Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności. Dylematy ideowe polskiej demokracji liberalnej w Galicji wiatach 1889-1914, M. Janowski Zobacz większe

Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności.Dylematy ideowe polskiej demokracji liberalnej w Galicji w latach 1889-1914, M. Janowski

Odnowione

Warszawa 1996, IH PAN, s. 271, 145x205 mm., oprawa miękka, ISBN 83-86301-23-6

Więcej szczegółów

5 Przedmioty

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Egzemplarze wycofane z księgarń. Posiadają skazy na okładkach i grzbietach.

Spis treści
Wstęp....................................... 5

Rozdział I.

Demokraci galicyjscy na tle innych ruchów liberalnych w monarchii habsburskiej.........................11

Liberalizm wędruje na wschód. Przemiany polityczno-ideowe w Austrii 1849-1873. Kryzys liberalizmów w monarchii habsburskiej. Rozwój ugrupowań demokratycznych w autonomicznej Galicji.

Rozdział lï.

Kształt patriotyzmu.............................38

Dwa aksjomaty demokratycznego patriotyzmu. Niepodległość Polski i stosunek do Austrii. Koncepcja narodu. Od patriotyzmu do nacjonalizmu. Demokraci a endecja. Demokraci i wpływy nacjonalistyczne. Wobec obozu niepodległościowego.

Rozdział III.

Demokraci wobec kwestii ukraińskiej..................63

Polski i ukraiński ruch narodowy. Demokraci wobec współpracy z Ukraińcami. Elementy konfliktu. Konflikt językowy. Wzrost napięć w początku XX wieku. Perspektywy porozumienia.

Rozdział IV.

Demokraci galicyjscy wobec kwestii żydowskiej............93

Asymilacja. Sprzeciw wobec asymilacji i liberalizmu. Wpływy antysemityzmu na myśl demokratyczną; idee i postawy. Kryzys idei asymilacyjnej. Stanisław Szczepanowski: gospodarcze podstawy kwestii żydowskiej. Podsumowanie.

Rozdział V.

Spór o kształt oświaty narodowej...................121

Czy szkoła galicyjska jest narodowa? Faza pierwsza: walka ze stańczykami. Faza druga: różne wizje szkoły narodowej. Demokraci wobec innych kwestii oświatowych. Perspektywa porównawcza.
Rozdział VI.

O samodzielność gospodarczą..................... 151

Liberalizm a zacofanie. Diagnoza sytuacji. Kierunki rozwoju gospodarczego. W walce z leseferyzmem. Finansowanie reform. Wobec problemów wsi. Walka o zmianę postaw gospodarczych. „Popierajmy nasz przemysł”. Sukcesy i porażki.

Rozdział VII.

Postęp umiarkowany.......................... 186

Wolność czy naród? Swobody obywatelskie. Konflikt i solidarność narodowa. Wyodrębnienie Galicji i reforma wyborcza. Wobec religii i Kościoła. Sojusznicy i rywale. Wobec kwestii społecznych. Liberalizm demokracji galicyjskiej.

Rozdział VIII.

Demokracja galicyjska i kryzys środkowoeuropejskich

liberalizmów...............................224

Narodziny nowoczesności. Przemiany w kulturze. Umiar i radykalizm. Nacjonaliści i liberałowie. Świat widziany z Krakowa. Czy była alternatywa?

Zakończenie..................................251

Bibliografia...................................254

Summary....................................262

Indeks osób ..................................266


Produkty powiązane