"Masy pracujące przede wszystkim". Organizacja wypoczynku w Polsce 1945-1956, Dariusz Jarosz Zobacz większe

"Masy pracujące przede wszystkim". Organizacja wypoczynku w Polsce 1945-1956, Dariusz Jarosz

Używane

Warszawa-Kielce 2003, IH PAN, Akademia Świętokrzyska, oprawa miękka, 165x240 mm., s. 298, ISBN 83-7133-190-8

Więcej szczegółów

6 Przedmioty

20,00 zł brutto

Więcej informacji

Egzemplarze mogą posiadać skazy na okładkach i grzbietach
Autor wskazuje na upowszechnienie, w omawianym okresie, zwyczaju wyjazdów na wczasy. Zarazem jednak podkreśla etatyzację o centralizację, od 1947 r., organizacji wypoczynku i infrastruktury turystycznej, preferowanie przez władze państwowe modelu wypoczynku zbiorowego i prowadzenie propagandy politycznej, widoczne zwłaszcza w latach 1949-1953, w ośrodkach wczasowych.

Spis treści

Wstęp.......................................................................................................................... 7

1.    Temat, cezury, źródła......................................................................................7

2.    W poszukiwaniu genezy nowoczesnego wypoczynku.................................11

Rozdział I. Fundusz Wczasów Pracowniczych w latach 1945-1956 .............. 20

1.    Wypoczynek pracowniczy - obraz propagandowy.....................................20

2.    FWP - powstanie i rozwój organizacyjny...................................................22

3.    Problemy finansowe .....................................................................................40

4.    Batalia o zmianę składu społecznego wczasowiczów..................................43

5.    Personel i baza wczasowa FWP....................................................................63

6.    Wczasowa powszedniość..............................................................................72

Rozdział II. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.................................87

1.    Lata 1945-1948: od „ratownictwa” i filantropii do „działalności państwowo-społecznej”................................................................................88

A.    Opieka społeczna nad dziećmi................................................................88

B.    Udział organizacji zagranicznych w akcji wczasowej.............................91

C.    Aktywność państwa i polskich organizacji społecznych...................... 100

2.    Przemiany w metodach organizacji i wychowania w latach 1948-1956 .... 107

A.    Ujednolicenie i stalinowska indoktrynacja.......................................... 107

B.    Charakterystyka głównych form wypoczynku i ich uczestników....... 118

3.    Problemy życia codziennego w placówkach akcji letniej..........................125

A.    Kształtowanie sieci ośrodków wczasów dla dzieci i młodzieży...........125

B.    Kwestie transportowe.............................................................................138

C.    Stan i wyposażenie punktów kolonijnych............................................140

D.    Problemy higieniczno-zdrowotne i bezpieczeństwo.............................146

E.    Wychowanie i wychowawcy: pod znakiem walki z religią

i pracy społecznej....................................................................................156

F.    Aprowizacja............................................................................................169
G.    Kwestie finansowe..................................................................................174

H.    „Wroga propaganda”, odwiedziny rodziców, wizytacje.......................178

I.    Inne formy wypoczynku zorganizowanego...........................................184

3. Przedmiot szczególnej troski: kolonie letnie

dla dzieci polonijnych.................................................................................186

A.    Cele i skala akcji.....................................................................................186

B.    Batalia wokół wyjazdu dzieci do Polski.................................................192

C.    Przyjazd, pobyt, wyjazd.........................................................................196

D.    Skutki......................................................................................................205

Rozdział III. Turystyka w latach 1945-1956................................................... 210

1.    Stalinizacja ideologii turystycznej..............................................................210

2.    Przemiany w strukturach organizacyjnych turystyki...............................220

3.    Wielkość ruchu turystycznego i jego baza.................................................237

4.    Najważniejsze formy ruchu turystycznego...............................................240

A.    Wycieczki................................................................................................240

B.    Rajdy.......................................................................................................246

C.    Turystyka górska i alpinizm..................................................................251

D.    Wczasy turystyczne (wędrowne) ..........................................................256

E.    Organizacja wypoczynku świątecznego................................................258

5.    Kontakty z zagranicą..................................................................................262

6.    „Odwilż” w turystyce.................................................................................267

Zakończenie...........................................................................................................284

Bibliografia.............................................................................................................288


Produkty powiązane