Wielka własność ziemska w guberni podolskiej w pierwszej połowie XIX wieku, Tadeusz Epsztein

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2017, oprawa twarda, s. 511, 175x245 mm., ISBN 978-83-63352-86-8

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

39,99 zł brutto

Więcej informacji

Wstęp


Podjęte przed laty badania nad stanem wielkiej własności na ziemiach ukraińskich w XIX w. przyniosły dotychczas ustalenia dotyczące głównie drugiej połowy stulecia. Dalsze kwerendy źródłowe pozwalają rozszerzyć nasze studia na pierwszą połowę XIX w., czyli na okres sprzed reformy włościańskiej. Nie trzeba przypominać znaczenia cezury tzw. wielkiej reformy, nie tylko w dziejach społeczności chłopskiej w Rosji, ale też własności ziemiańskiej. Prezentowane opracowanie źródłowe jest pierwszą próbą pokazania zmian, jakie zaszły w sytuacji wielkiej własności na Ukrainie w kilku dekadach poprzedzających reformę włościańską z 18 II 1861 r. Ze względów źródłowych badania ograniczyłem do guberni podolskiej, dla której zachowały się bogatsze materiały, pozwalające na przeprowadzenie analizy uwzględniającej różne aspekty ewolucji stanu szlachty posesorskiej w latach 1820-1860.

Spis treści
Spis skrótów..................................................................................................................7

Wykaz gubernatorów podolskich............................................................................9

Wykaz marszałków szlachty guberni podolskiej..................................................10

Wstęp..............................................................................................................................11

Podole......................................................................................................................11

Źródła........................................................................................................................12

Statystyka ks. Wawrzyńca Marczyńskiego........................................................15

Spis szlachty ziemiańskiej Podola z 1849 r........................................................20

Własność ziemska na Podolu w pierwszej połowie XIX w..........................22

Nota edytorska ......................................................................................................34

Spis tabel i wykresów............................................................................................39

Summary........................................................................................................................40

Spis właścicieli ziemskich w guberni podolskiej w latach 1820-1823

(tabela)......................................................................................................................45

Spis właścicieli ziemskich w guberni podolskiej w 1849 r. (tabela)..................101

Słownik urzędów, funkcji, stopni wojskowych i tytułów (polsko-rosyjski)..    410

Indeks osób w języku polskim (zbiorczy)..............................................................414

Indeks osób w języku rosyjskim / Указатель имён (1849 r.)..............................446

Indeks miejscowości w języku polskim (zbiorczy)................................................460

Indeks miejscowości w języku rosyjskim / Указатель географических

названий (1849 r.)..................................................................................................493

Produkty powiązane