Z dziejów pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII-XX wiek, red. nauk. Maciej Janowski Zobacz większe

Z dziejów pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII-XX wiek, red. nauk. Maciej Janowski

Nowy produkt

IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66018-53-2, B5, s.467, 11 il. kolor, okładka twarda

Więcej szczegółów

30 Przedmioty

45,00 zł brutto

Więcej informacji

Książka, na którą składają się teksty siedemnastu badaczy z różnych dziedzin i ośrodków naukowych, jest przedsięwzięciem ambitnym i rzadkim w polskiej historiografii. Szczupłość krajowych wzorców skłaniała do uwzględnienia szerokich kontekstów zachodnioeuropejskich, a złożoność problematyki wymuszała interdyscyplinarne podejście i spojrzenie również z perspektywy językoznawczej. Tom jest zjawiskiem nowatorskim nie tylko pod względem tematyki, ale również metodologii badawczej.
Dr hab. Grzegorz P. Bąbiak

SPIS TREŚCI

Wstęp (Maciej Janowski)

Część 1
Język i komunikacja

Marek Gensler, Słowa czy byty? Z historii sporu o status pojęć ogólnych
Marcin Jarząbek, Pojęcie „czystości” języka i „słowa zbyteczne” – przypadek
polski XVIII–XX wieku
Piotr Kuligowski, Mechanizmy zmienności pojęć w dyskursie politycznym
Wielkiej Emigracji
Mikołaj Getka-Kenig, Sztuki wizualne a język polityki – przypadek pojęcia
Polski w okresie zaborów
Łukasz Sommer, Od kiedy polski jest „językiem”? Kilka uwag o języku jako
pojęciu historycznym

Część 2
Idee

Maciej Górny, Federacja i terminy pokrewne w historii polskiej myśli politycznej od lat osiemdziesiątych XX wieku

Wiktor Marzec, Pojęcia na ulicach. Demokratyzacja i polityzacja pojęć w okresie rewolucji 1905 roku

Grzegorz Krzywiec, Czekając na polskiego Mussoliniego. Pojęcia i konteksty „faszyzmu” we wczesnym dyskursie politycznym polskiej prawicy. Rekonesans (1922-1926)

Piotr Wciślik, Dysydencka krytyka społeczna w okresie transformacji: przy-
padek homo sovieticus

Część 3
Ludzie, klasy, narody

Joanna Nalewajko-Kulikov, Żyd jaki jest, każdy widzi. Próba spojrzenia na
pojęcie Żyda w długim wieku XIX i lista problemów (nadal otwarta)
Maciej Janowski, Same problemy: jak nakreślić ewolucję pojęcia narodu od
oświecenia do 1939 roku?
Adam Kożuchowski, Demoniczna pani B. Zarys dziejów pojęcia burżuazji
w Polsce na tle europejskim

Jurij Zazuliak, „Niewola chłopska” i „poddaństwo”: konceptualizacja nowożytnego poddaństwa i zależności chłopów galicyjskich we wczesnym okresie
rządów Habsburgów i jej polsko-litewskie implikacje
Mariusz Kulik, Wojsko, armia czy…? Odcienie znaczeń jednego pojęcia

Część 4
Miejsca

Kamil Śmiechowski, Czy uwarunkowania lokalne mają wpływ na język społeczno-polityczny? Na przykładzie pojęcia inteligencji w prasie łódzkiej
do połowy XX wieku

Aleksander Łupienko, Hasło „miasto” w dyskursach XIX wieku: kształtowa-
nie materiału językowego

Roman Hołyk, Leksykon ideologiczny galicyjskich Ukraińców w XIX –
na początku XX wieku: zasady metodologiczne i podstawowe kategorie 427
Spis ilustracji
Indeks osób

Produkty powiązane