Gdańsk 1945-1990. Materiały-studia-analizy, t. 3, pod red. nauk. Sylwii Bykowskiej i Mirosława Golona

Nowy produkt

Instytut Historii PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Gdańska, Warszawa-Gdańsk 2021, s. 296, ISBN IH PAN 978-83-66911-03-1

Więcej szczegółów

6 Przedmioty

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści
Słowo od redaktorów (Sylwia Bykowska, Mirosław Golon)....................7

Tomasz Gliniecki

Oficerowie Komendantury Wojennej w Gdańsku w świetle dokumentacji nagrodowej Armii Czerwonej z 1945 r............................... 13

Piotr Brzeziński

Ludzie partii. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR i PZPR w Gdańsku w latach 1945-1956 na tle swojej epoki.....................29

Daniel Czerwiński

Szefowie gdańskiego aparatu bezpieczeństwa na tle mundurowych

elit miasta 1945—1956 ........................................... 47

Emil Melerski

Prawnicy na terenie Gdańska i Sopotu w 1946 r. w świetle akt

gdańskiego Sądu Okręgowego.....................................69

Cezary Obracht-Prondzyński

Proces kształtowania się kaszubskich elit w Gdańsku po 1945 r.

Próba rekonesansu.............................................. 81

Sylwia Bykowska

Powojenne środowisko Polaków-Gdańszczan. Próby (re)konstrukcji rodzimych elit w latach czterdziestych i    pięćdziesiątych XX w................95

Daniel Gucewicz

Gdańscy wyznaniowcy. Kadry administracji wyznaniowej w województwie gdańskim w latach 1950-1990 .................................... 123

Bogusław Gogol

Cenzura wobec środowisk twórczych na Wybrzeżu Gdańskim w latach 1945-1970 na przykładach materiałów Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku............................ 145

Jacek Friedrich

Środowisko konserwatorów zabytków, historyków architektury i projektantów odbudowy Gdańska w latach 1945-1960 ................ 179

Ewa Barylewska-Szymańska

„ku pouczeniu współczesnych gdańszczan”. Jan Kilarski jako popularyzator historii i kultury Gdańska....................................... 195

Tomasz Chinciński

Władysław Zajewski jako przykład biografii z kręgu inteligencji

akademickiej powojennego Gdańska............................... 225

Janusz Mosakowski

Franciszek Fenikowski — literacka osobowość powojennego piętnastolecia . . . 235

Kalina Zabuska

Wspomnienie o Janie Gumowskim (1877 Kołodno — 1958 Gdańsk).......261

Peter Oliver Loew

„Niestety Danzig nie ma dzielnego lidera”. Anni Kalähne i gdańscy działacze wypędzeni w pierwszych latach po II wojnie światowej. Studium przypadku............................................283

Nota o autorach .................................................295

Produkty powiązane