Nagrody Wydawnictwa Instytutu Historii PAN

Nowy produkt

Więcej informacji

Nagrody otrzymane przez Wydawnictwo Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w latach 1996-2016.

1996 - Nagroda Klio II stopnia dla Magdaleny Hułas za książkę Goście czy intruzi? Rząd Polski na uchodźstwie wrzesień 1939 - lipiec 1943

1998 - Nagroda Klio II stopnia w kategorii monografii naukowych dla Aleksandry J. Leinwand za książkę Sztuka w służbie utopii: o funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej lat 1917 - 1922.
Koedycja z Mazowiecką Szkołą Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu

1998 - Nagroda Klio II stopnia w kategorii autorskiej dla Wiktorii Śliwowskiej za książkę Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku Wydawnictwo DiG

1998 - Nagroda Klio II stopnia w kategorii monografii naukowych dla Jacka Tebinki za książkę Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939-1945. Koedycja z Wydawnictwem Neriton

1999 - Nagroda Klio III stopnia w kategorii monografii naukowych dla Daniela Boćkowskiego za książkę Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940-1943. Koedycja z Wydawnictwem Neriton

1999 - Nagroda Klio III stopnia w kategorii autorskiej dla Jana Molendy za książkę Chłopi, Naród, Niepodległość. Koedycja z Wydawnictwem Neriton

2000 - Nagroda Klio I stopnia w kategorii monografii naukowych dla Andrzeja Karpińskiego za książkę W walce z niewidzialnym wrogiem. Koedycja z Wydawnictwem Neriton

2001 - Nagroda Klio III stopnia w kategorii monografii naukowych dla Marka Kazimierza Kamińskiego za książkę Konflikt polsko-czeski 1918-1921. Koedycja z Wydawnictwem Neriton

2002 - Nagroda Główna w Konkursie im. W. Felczaka i H. Wereszyckiego dla Włodzimierza Mędrzeckiego za książkę Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku

2005 - Nagroda im. Jerzego Skowronka dla Instytutu Historii PAN za pracę Tadeusza Epszteina, Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w.

2005 - Nagroda Klio I stopnia w kategorii autorskiej dla Wiktorii Śliwowskiej  za książkę Ucieczki z Sybiru, Wydawnictwo ISKRY

2006 - Nagroda im. Jerzego Skowronka. Wyróżnienie dla Instytutu Historii PAN za pracę Federacja Słowian południowych w polityce Bułgarii po II wojnie światowej. Korzenie. Próby realizacji. Upadek

2007 - Nagroda Klio III stopnia w kategorii autorskiej dla Anny Landau-Czajki za książkę Syn będzie Lech... Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej. Koedycja z Wydawnictwem Neriton

2010 - Nagroda Klio I stopnia w kategorii autorskiej dla Grzegorza Krzywca za książkę Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886-1905). Koedycja z Wydawnictwem Neriton

2011 - Nagroda Klio dla Wydawnictwa Instytutu Historii PAN za edycję książki Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402-1541

2011 - Nagroda Klio I stopnia w kategorii monografii naukowej dla Hanny Zaremskiej za książkę Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska 

2013 - Nagroda Klio dla Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk za edycję książki Stefan Kieniewicz - Henryk Wereszycki. Korespondencja z lat 1947-1990

2016 - Nagroda Klio w kategorii varsaviana dla Aleksanda Łupienki za książkę Kamienice czynszowe Warszawy 1864-1914

2016 - Nagroda Klio w kategorii varsaviana dla Hanny Węgrzynek za książkę Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie. Koedycja z Centrum im. Anielewicza Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

2016 - Nagroda Klio II stopnia w kategorii autorskiej i monografii naukowych dla Tadeusza Wolszy za książkę "To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje". Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku. Koedycja z Polskim Towarzystwem Historycznym i Wydawnictwem Neriton

2016 - nominacja Jury Konkursu Książka Historyczna Roku do Nagrody im. Oskara Haleckiego w kategorii najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku dla Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk za książkę Śmierć-wygnanie-głód w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 autorstwa Katarzyny Sierakowskiej