Ksiądz Ludwik Ruczka (1814-1896). Opiekun sybiraków z 1863 roku - polityk galicyjski - proboszcz Kolbuszowej, Magdalena Micińska

Nowy produkt

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015, twarda oprawa, 170x240 mm., 267, [1] s., [16] s. tabl., ISBN 978–83–63352–46–2

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Postać księdza Ludwika Ruczki dzisiaj niemal nie funkcjonuje nie tylko w zbiorowej pamięci Polaków, ale nawet w polu widzenia historyków, mimo że w ciągu długiego, przeszło osiemdziesięcioletniego życia zasłużył się on na wielu różnych niwach działalności publicznej, zarówno w skali zaboru
austriackiego, jak i całej porozbiorowej Polski. Przez pięćdziesiąt trzy lata był katolickim księdzem, osiągając na tej drodze godności kanonika kapituły tarnowskiej, prałata i szambelana papieskiego. Przez czterdzieści osiem lat był proboszczem w miasteczku Kolbuszowa na Podkarpaciu, przechodząc
wraz ze swoimi parafianami trudną i pełną meandrów drogę od zniesienia poddaństwa w roku 1848 aż do schyłku XIX wieku, kiedy to Galicja cieszyła się niemal nieskrępowaną autonomią, zaś na arenie politycznej zaczynały dominować nowoczesne ruchy masowe i wyrastające na ich gruncie radykalne stronnictwa. Przez trzydzieści decydujących o tej przemianie lat Ludwik Ruczka dzierżył mandat posła Sejmu Krajowego we Lwowie i parlamentu austriackiego w Wiedniu, zabierając głos w wielu sprawach ważnych dla kraju i dla całej monarchii habsburskiej. Wreszcie przez blisko dziesięć lat, począwszy od roku 1863, podejmował żmudne zabiegi o uwolnienie z rosyjskiej niewoli pochodzących z Galicji uczestników powstania styczniowego, które to działania w bardzo wielu (chociaż niestety nie we
wszystkich) wypadkach zostały uwieńczone sukcesem.

(Ze wstępu)

Magdalena Micińska, dr hab., profesor nadzwyczajna w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Zajmuje się dziejami polskiej inteligencji w XIX-XX w., problematyką narodowych mitów oraz historią powstania styczniowego i syberyjskiej zsyłki. Jest autorką m.in. Między Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. (1890-1914), Wrocław 1995; Zdrada, córka Nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861-1914, Warszawa 1998; Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym, Warszawa 2004; Inteligencja na rozdrożach (1864-1918), Warszawa 2008 (Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, t. 3, red. Jerzy Jedlicki).