Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów (1205-1269). Studium prozopograficzne, Adrian Jusupović

Nowy produkt

wyd. 2, Kraków 2016, Wydawnictwo Avalon (książka wydana przy współpracy Instytutu Historii PAN), oprawa miękka, 145x205 mm., s. 351, ISBN 978-83-7730-196-8

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Książka recenzowana to bardzo interesujący kierunek badań nad elitami ziem ruskich w czasach panowania synów Romana Mścisławowicza: Daniela i Wasylka. (...) Pomyślana jest pod kątem struktury dość nietypowo, bowiem podzielona jest na dwie części, z których pierwsza zawiera rozważania na temat założeń badawczych, druga natomiast podporządkowana jest prezentowaniu biogramów przedstawicieli elit wołyńskiej i halickiej. (...) Autor wykazuje, że nawet szczątkowa wiedza na temat elit ziem halickiej i wołyńskiej może okazać się pomocna do zrekonstruowania sposobu rozumowania ich członków, ich światopoglądu, możliwości rozwoju karier oraz wpływu na bieżące sprawy polityczne. Wyłowienie z narracji źródeł w miarę dokładnych danych o politycznej sile wspierającej, bądź hamującej ambicje poszczególnych władców, jest niewątpliwie zaletą omawianej książki. Dzięki temu rozeznaniu możemy łatwiej zrozumieć procesy dziejące się na omawianym terytorium...

dr hab. Jan Tęgowski prof. nadzw.

Praca Adriana Jusupovića podsuwa nową perspektywę spojrzenia, kieruje mocniejsze światło na ten „drugi szereg", bezpośrednie otoczenie władców, ich zaplecze bądź opozycję, czyni z członków tej grupy głównych bohaterów, wyodrębnia konkretne osoby, indywidualizuje ich działania, stara się rozpoznać osobiste ambicje i cele oraz sposoby ich osiągania poprzez zawierane alianse i układy klientalne, odkryć nici zależności grupowych zawiązywanych dla realizacji własnych planów. Inspiracją metodyczną tych badań stały się studia prozopograficzne, które prowadzi się drogą żmudnego gromadzenia danych o pojedynczych osobach po to, by w wyniku zbiorczego przeanalizowania zebranego materiału móc scharakteryzować wyodrębnioną grupę społeczną, którą one tworzyły. (...) Próba uchwycenia składu swego rodzaju „grupy trzymającej władzę" w księstwie halicko-włodzimierskim przyniosła wynik nadspodziewanie pomyślny, w postaci niemal setki biogramów, a w planie szerszym - w postaci lepszego niż dotychczas rozpoznania mechanizmów sprawowania władzy.

dr hab. Andrzej Janeczek, prof. nadzw.

Adrian Jusupović (ur. 1982 r.) absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów doktorskich kilkakrotnie przebywał na zagranicznych stażach naukowych, miedzy innymi w Instytucie Nauk Historycznych Reńskiego Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn; na Wydziale Historycznym Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Ševčenki oraz na Wydziale Historycznym Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa. W 2011 r. obroni! rozprawę doktorską na Wydziale Historycznym UW. Specjalizuje się w dziejach pogranicza polsko-ruskiego, latopisarstwie, historii politycznej, oraz prozopografii średniowiecznej Rusi (X-XIV w.). Współorganizator cyklu konferencji Colloquia Russica, mających na celu promowanie badań nad średniowieczną Rusią. Od 2013 r. adiunkt w Instytucie Historii PAN.

Produkty powiązane