Szkice z dziejów Polski i Czechosłowacji w latach trzydziestych XX wieku, Marek K. Kamiński

Nowy produkt

IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2014, ss. 278, format A5, 145x205 mm., Oprawa twarda, ISBN 978-83-7543-360-9

Więcej szczegółów

17 Przedmioty

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Książka adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli akademickich i studentów wydziałów humanistycznych szkół wyższych. W sposób niezwykle przystępny i wciągający autor przedstawia obraz stosunków polsko-czechosłowackich w latach trzydziestych XX wieku. W tamtym okresie strona czechosłowacka bardziej była skłonna porozumieć się z Niemcami niż z Polakami. Wyżsi oficerowie armii czechosłowackiej, którzy chcieli bliżej współpracować z Polską, nie byli dopuszczani do głosu przez rządzących Tomaša Garrigue’a Masaryka i Edvarda Beneša. Według autora brak tej współpracy stał się przyczyną klęski państwa czechosłowackiego w 1938 roku.

Prof. dr hab. Marek Kazimierz Kamiński (ur. w 1948 r.), pracownik naukowy Instytutu Historii PAN w Warszawie, jest między innymi autorem następujących monografii: Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945-1948, Warszawa 1990 (nagroda naukowa im. Joachima Lelewela Wydziału I Nauk Społecznych PAN, nagroda tygodnika „Polityka” oraz nagroda Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych); Polska i Czechosłowacja w Polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948, Warszawa 1991 (nagroda Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych); Od wojny do zniewolenia. Polska a Związek Sowiecki: stosunki polityczne 1939—1945, Warszawa 1992; Konflikt polsko-czeski 1918-1921, Warszawa 2001 (Nagroda „Klio” w kategorii monografii naukowych), (wyd. 2; Warszawa 2003 i 2004); Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943, Warszawa 2005; W obliczu sowieckiego ekspansjonizmu. Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski i Czechosłowacji 1945-1948, Warszawa 2005; Edvard Beneš we współpracy z Kremlem. Polityka zagraniczna władz czechosłowackich na emigracji 1943—1945, Warszawa 2009; Kształtowanie się stosunków polsko-czechosłowackich w latach 1948-1960, Warszawa 2012; obszernego studium Zarys polityki zagranicznej Rządu RP na obczyźnie 1939-1945, w: Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939-1945, praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Błażyńskiego, Londyn 1994, s. 636-773; oraz rozdziału szóstego zatytułowanego Dyplomacja polska wobec dyktatu mocarstw (lipiec 1943 - luty 1944), w: Historia dyplomacji polskiej, t. 5, 1939-1945, pod red. Waldemara Michowicza, Warszawa 1999, s. 397-490. Jako współautor napisał wraz z Michałem Jerzym Zachariasem następujące monografie: W cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna RP 1918—1939, Warszawa 1993, oraz Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1998. Wspólnie z Jackiem Tebinką wydał zbiór dokumentów Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej, Warszawa 1999. Autor relacji Moje doświadczenia z komunistycznym aparatem represji wymierzonym w słowo pisane, w: Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprać. Zbigniew Romek, Warszawa 2000, s. 113-119; oraz wielu artykułów i recenzji opublikowanych w periodykach naukowych. Specjalizuje się w badaniach nad najnowszą historią Polski i historią stosunków międzynarodowych po roku 1918.

Spis treści

Słowo wstępne

Wojenne plany Hitlera w 1937 roku

Memorandum Hossbacha

Polskie aspekty tzw. afery Šeby

Czechosłowackie i sowieckie reakcje na polsko-niemiecką deklarację o nie stosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 roku

Postawa Związku Sowieckiego wobec sytuacji spowodowanej kryzysem państwa czechosłowackiego we wrześniu 1938 roku

Czechosłowackie próby zbliżenia z Niemcami Hitlera (listopad 1936 – luty 1937 r.)

Beneš na przeszkodzie porozumienia z Polską w latach trzydziestych XX wieku

Polityka Polski wobec Czechosłowacji na jesieni 1938 roku

Klęska państwa czechosłowackiego w 1938 roku

Słowacko-polska próba bliższej współpracy w 1938 roku

Indeks osób

Produkty powiązane