Metamorfozy społeczne, t. 9: Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. W. Mędrzeckiego i C. Leszczyńskiej Zobacz większe

Metamorfozy społeczne, t. 9: Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. W. Mędrzeckiego i C. Leszczyńskiej

Nowy produkt

Instytut Historii PAN, Warszawa 2014, 425 s. ; 24 cm., ISBN 978–83–63352–31–8

Więcej szczegółów

3 Przedmioty

Ostatnie egzemplarze!

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści

Wstęp (Włodzimierz Mędrzecki,Cecylia Leszczyńska)

 

Część I

 

 

Praca w Drugiej Rzeczypospolitej, jej organizacja i efektywność

 

Włodzimierz Mędrzecki, Gospodarstwo chłopskie jako instytucja pracy

Tadeusz Janicki, Wielka własność ziemska w Wielkopolsce jako miejsce pracy (1918–1939)

Tomasz Osiński, Robotnicy rolni w majątkach ziemiańskich powiatu lubelskiego w latach 20. XX w.

Elżbieta Słabińska, Organizacja pracy w majątkach ziemskich w województwie kieleckim w latach 1918–1939

Jarosław Durka, Wynagrodzenia pracowników w majątku ziemskim Nieborów Janusza Radziwiłła w latach 30. XX w.

Janusz SkodlarskiRafał Matera, Bariery rozwoju przemysłowego Łodzi w okresie międzywojennym. Kluczowe aspekty instytucjonalne, ekonomiczne i społeczne

Jędrzej Chumiński, Robotnicy przemysłowi w Drugiej Rzeczypospolitej – analiza społeczno-demograficzna

Edyta Majcher-Ociesa, Warunki pracy w przemyśle włókienniczym w Częstochowie w latach 1918–1939

Gabriela Zalewska, Inna droga. Zmiany w strukturze społeczno-zawodowej Żydów polskich w latach 1918–1939

Regina Pacanowska, Pracownicy samorządowi z Polski Zachodniej: kwalifikacje, postawy, wizerunek w społeczeństwie

Beata Konopska, Nowoczesne przedsiębiorstwa kartograficzne Drugiej Rzeczypospolitej – modele biznesu, technologia i promocja jako czynniki sukcesu rynkowego

Renata Knyspel-Kopeć, Gospodarstwo domowe jako firma w świetle prasy kobiecej

 

Część II

 

 

Państwo polskie jako prawodawca i pracodawca

 

Przemysław Olstowski, Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu (1920–1939) jako instytucja pracy

Robert Litwiński, Zawód policjanta w Drugiej Rzeczypospolitej. Służba czy praca?

Karol Sanojca, Szkoła jako instytucja pracy. Pozycja prawna i problemy zawodowe nauczycieli szkół państwowych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej

Mateusz Rodak, Praca więźniów w Drugiej Rzeczypospolitej na przykładzie Więzienia Karnego "Mokotów" w Warszawie

Wojciech Chudzik, Państwowe przedsiębiorstwo przemysłowe w Drugiej Rzeczypospolitej jako instytucja pracy na przykładzie Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach

Dawid Keller, Wynagrodzenie pracowników przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe – zagadnienia podstawowe

 

Część III

 

 

Dochody z pracy i ich dystrybucja

 

Cecylia LeszczyńskaŁucja Lisiecka, Dochody społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej i ich zróżnicowanie

Olaf Bergmann, Przykłady dochodów i wydatków najbogatszych i najuboższych obywateli Drugiej Rzeczypospolitej w świetle pamiętników, wspomnień oraz ogłoszeń i reklam prasowych

Informacje o autorach

Indeks osób

Produkty powiązane