Studia Żródłoznawcze. Commentationes, t. LVI (2018), red. Maria Koczerska Zobacz większe

Studia Żródłoznawcze. Commentationes, t. LVI (2018), red. Maria Koczerska

Nowy produkt

IHPAN, Warszawa 2018, p-ISSN 0081-7147

Więcej szczegółów

19 Przedmioty

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści


Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego — regulamin

Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2017 r.

90. urodziny Profesora Janusza Bieniaka

Anna SUPRUNIUK, Jan WRONISZEWSKI – Laudacja Jubilata

 

Zenon PIECH – Profesor Janusz Bieniak i nauki pomocnicze historii


Bibliografia prac Profesora Janusza Bieniaka za lata 1997–2016,
oprac. Andrzej BUCZYŁOAnna SUPRUNIUK – Mistrz, czyli jubileusz 90. urodzin
Profesora Janusza Bieniaka

 


Rozprawy

Hanna RAJFURA – Warsztat pisarski Jana Długosza
w świetle „Żywotu św. Stanisława”Ewa KOBYLIŃSKA – O lekarzu królewskim Macieju z Błonia i jego zapiskach biograficzno-historycznych


Ewa ZIELIŃSKA – „Entretiens” Stanisława Augusta z ambasadorem rosyjskim Ottonem Magnusem von Stackelbergiem i „Mémoires” ostatniego króla Rzeczypospolitej


Materiały

Adam SZWEDA, Sobiesław SZYBKOWSKI – Kilka słów o pieczęci biskupa włocławskiego Jana Pelli z Niewiesza przy dokumencie pokoju mełneńskiego z 1422 r.

 

Ewa KOZACZKIEWICZ – Trzy pieczęcie Jana Długosza

 

Agnieszka PAWŁOWSKA-KUBIK – „Śmierć Stefana Jegomości króla polskiego w Grodnie 12 Decembra Anno Domini 1586 (Prawdziwa sprawa o chorobie i śmierci nieboszczyka Stefana Batorego króla polskiego)” – źródło do losów Stefana Batorego i historii medycyny

 

 

Jakub ROGULSKI – Genealogia rodu Sanguszków księcia Symeona Samuela Sanguszki

Artykuły recenzyjne i recenzje
 

Uwagi o katalogu zachodnioeuropejskich rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w Moskwie (Krzysztof Bracha)

 

Nowe badania nad życiem i twórczością Jana Długosza. Osiągnięcia i potrzeby (Hanna Rajfura)

 

Recenzje


Zapiski krytyczne


Kronika

 

Spis skrótów


Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”

Produkty powiązane