Nowy Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706–1709), Tom II, wyd. Jerzy Dygdała Zobacz większe

Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706–1709), Tom II, wyd. Jerzy Dygdała

Nowy produkt

Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706–1709), Tom II: W wędrówkach po Polsce między Gdańskiem a Lwowem w latach 1708-1709. Listy królewskiego sekretarza Jozafata Michała Karpia oraz fragmenty z gazet pisanych i diariuszy, wyd. Jerzy Dygdała, IH PAN, Warszawa 2019, s. 362, ISBN 978-83-65880-63-5

Więcej szczegółów

10 Przedmioty

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Najmniej znanym okresem życia króla Stanisława Leszczyńskiego są lata 1706-1709. Zachowały się jednak źródła pozwalające dzień po dniu przedstawić losy tego niefortunnego władcy w tym właśnie czasie. Publikowane tu listy dwóch królewskich sekretarzy przynoszą wiele cennych informacji o wydarzeniach politycznych i militarnych, a także dają obraz życia codziennego na królewskim dworze, stale zmieniającym miejsce pobytu. Dobrze ilustrują też bezradność Leszczyńskiego, cały czas uzależnionego od szwedzkiej pomocy wojskowej i finansowej, niemogącego doprowadzić do pojednania w Rzeczypospolitej, ustępującego praktycznie we wszystkim Karolowi XII i jego generałom.

Tom 1 zawiera listy z lat 1706-1708, kiedy to Leszczyński, towarzysząc Karolowi XII, przebywał w Saksonii, po czym przez Wielkopolskę i Mazowsze udał się na Litwę. W tomie II, obejmującym lata 1708— 1709, opublikowane są listy informujące o pobycie króla Stanisława w Prusach Królewskich (po powrocie z Litwy), o powolnym marszu na południe Polski aż do Lwowa i o wycofaniu się stamtąd pod Jarosław. Na wiadomość o całkowitej klęsce szwedzkiego monarchy pod Połtawą schronił się Leszczyński w szwedzkim wówczas Szczecinie.

Spis treści
Przedmowa .........................................................7
Wykaz skrótów......................................................9
Listy, fragmenty z gazet pisanych i diariuszy ...........................11
Wykaz źródeł drukowanych i literatury do I i II tomu .................. 309
Uzupełnienia (errata) do tomu I .......................................315
Indeks osób.....................................................317
Indeks miejscowości i starostw...............................  346
Indeks rzeczowy................................................... 358

Produkty powiązane