Nuncjusz i król. Nuncjatura Maria Filonardiego w Rzeczypospolitej 1636–1643, Teresa Chynczewska-Hennel

Odnowione

IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006, oprawa twarda, s. 356, il. 11 cz.-b., il. 8 kolor, 170x245 cm, ISBN 83-89729-55-5

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Książka opowiada o nuncjuszu Mario Filonardim, wysłanniku Stolicy Apostolskiej, który w niesławie, jako persona non grata, zmuszony został do opuszczenia Rzeczypospolitej w 1643 roku. Był to ewenement w historii stosunków Polski z Rzymem, zwłaszcza że konflikt między włoskim dyplomatą a królem Władysławem IV Wazą i Rzecząpospolitą wywarł zasadniczy wpływ na stosunki z papieżem Urbanem VIII Barberinim.

W relacjach przesyłanych do Stolicy Apostolskiej pozostawił nuncjusz barwny obraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów pierwszej połowy XVII wieku. Opisał wielkie wydarzenia, sprawy unii kościelnej, poruszył wiele kwestii politycznych, ale też nie szczędził pióra, by opisać życie dworskie, uroczystości, zaślubiny i koronację Cecylii Renaty czy zamiłowanie króla do myśliwstwa. Dzięki nuncjuszowi możemy spojrzeć innym okiem na historię naszego kraju sprzed stuleci.

Spis treści
Wstęp...............................................................................................................9

Źródła rękopiśmienne....................................................................................27

Rozdział I – Rzym Filonardiego — miasto i ludzie....................38

Rozdział II – Honorato Visconti — swemu następcy.......................................68

Rozdział III – Nuncjusz i król. Spór nie o kolumnę Zygmunta III Wazy 83

Rozdział IV – Unia i prawosławie................................................................111

Rozdział V – Problem unii kościelnej polskich Ormian...............................130

Rozdział VI – Troska o Kościół....................................................................140

Rozdział VII – Wielkie i małe uroczystości piórem Filonardiego..................170

Rozdział VIII – Dramma per musica...........................................................204

Rozdział IX – Peregrynacje Maria Filonardiego............................................225

Rozdział X – Echa nuncjatury Maria Filonardiego.......................................254

Zakończenie.................................................................................................273

Aneks I. Tablica genealogiczna    rodziny Filonardich......................................283

Aneks II. Tablica genealogiczna Urbana    VIII     – Rodzina Barberinich...........284

Aneks III......................................................................................................285

Aneks IV......................................................................................................292

Aneks V.......................................................................................................305

Abstract........................................................................................................311

Riassunto.....................................................................................................315

Bibliografia...................................................................................................320

Spis ilustracji................................................................................................341

Indeks osobowy............................................................................................343