Franciszek Sikora. Małopolskie późne średniowiecze. Ludzie i instytucje. Wybór pism, red. W.Bukowski, A.Gąsiorowski, G.Rutkowska Zobacz większe

Franciszek Sikora. Małopolskie późne średniowiecze. Ludzie i instytucje. Wybór pism, red. W.Bukowski, A.Gąsiorowski, G.Rutkowska

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2017, oprawa miękka, 180x250 mm., s. 564, ISBN 978-83-63352-97-4

Więcej szczegółów

3 Przedmioty

Ostatnie egzemplarze!

39,99 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści
O dyplomatyce, genealogii, Słowniku historyczno-geograficznym i innych sprawach,
czyli Franciszka Sikory życie nieurozmaicone (Waldemar Bukowski) . . . . . . . . . . . 7
Nota edytorska. Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bibliografia prac Franciszka Sikory (Stanisław Kołodziejski, Waldemar Bukowski) . . . 24
I. Z ZAGADNIEŃ ŚREDNIOWIECZNEJ DYPLOMATYKI
Ze studiów na dokumentami i kancelarią Leszka Czarnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Dokumenty tynieckie Kazimierza Wielkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Zaginione dokumenty Kazimierza Wielkiego dla odbiorców z ziemi krakowskiej . . . . 78
II. WOKÓŁ SPRAW PUBLICZNYCH
O rzekomej dominacji politycznej Lisów w Małopolsce w XIII w., czyli kilka uwag
o rodzie Pobogów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Kilka uwag o konflikcie zbrojnym węgiersko-polskim w roku 1410 . . . . . . . . . . . . . . . . 127
W sprawie małżeństwa Władysława Jagiełły z Anną Cylejską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Sprawa insygnialna 1370–1412 a genealogia Rożnów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Uwagi o przygotowaniach rycerzy małopolskich do wielkiej wojny z Zakonem Niemieckim
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Uroczystości koronacyjne królowej Zofi i w 1424 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 183
III. O GENEALOGII RODZIN MNIEJ ZNANYCH
Krąg rodzinny i dworski Dymitra z Goraja i jego rola na Rusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Wielopolscy z rodu Starych Koni do początków XVI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Grzymałowie z Businy w służbie Władysława Jagiełły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Dybacze-Czuryłowie herbu Radwan w XV–XVI w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
IV. Z DZIEJÓW OSADNICTWA
Ropczycki zespół osadniczy w średniowieczu. Z badań nad kazimierzowskim modelem
osadniczo-urbanizacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Wójtostwo wielickie w średniowieczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Dyplomatyka i łowy, lecieństwo i pszczoły. Z dziejów Puszczy Radłowskiej w średniowieczu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
V. STAROSTWA, WIELKORZĄDY, PODRZĘDZTWA. Z DZIEJÓW DOMENY
MONARSZEJ W PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEJ MAŁOPOLSCE
Starostwo krakowskie pod rządami Jana z Tarnowa w latach 1406–1409 . . . . . . . . . . . . 363
Starostwo szydłowskie z jurysdykcją grodzką w latach 1394–1438 . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Początki starostwa nowomiejskiego korczyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
Wielkorządy krakowskie na przełomie XIV i XV wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Rejestr długów wielkorządcy krakowskiego Świętosława Litwosa z Businy sprzed roku
1417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Dzieje podrzędztwa i starostwa niepołomickiego w średniowieczu (część I i II) . . . . . . 441
Podrzędztwa i starostwa wojnickie oraz ujskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509