Miasto i ludzie u progu nowoczesności. Socjotopografia Gdańska w I poł. XIX w., Ewa Barylewska-Szymańska, Zofia Maciakowska

Nowy produkt

Warszawa 2016, IH PAN, oprawa miękka, s. 547, il. 102, płyta CD, ISBN 978-83-63352-81-3
(Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, cz. 4, pod redakcją Edmunda Kizika)

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

39,99 zł brutto

Więcej informacji

Do rąk czytelników trafia kolejna, czwarta już część Studiów i materiałów do dziejów domu gdańskiego. Jest ona odmienna od poprzednich, opublikowanych w latach 2009, 2011, 2015, będących zbiorami interdyscyplinarnych artykułów oraz materiałów źródłowych do badań nad gdańskim mieszkalnictwem od późnego średniowiecza aż do połowy XIX w. Obecna część to monografia dwóch autorek: dr Ewy Barylewskiej-Szymańskiej oraz dr Zofii Maciakowskiej. Ukazuje ona socjotopografìę Gdańska pierwszej połowy XIX w., w ostatnim okresie funkcjonowania miasta w dawnej jeszcze przedindustrialnej strukturze przestrzennej i społecznej.

Książka powstała w ramach projektu „Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX wieku” realizowanego od kilku lat w gdańskiej pracowni Instytutu Historii PAN. Obecne wydawnictwo wraz z pracami badawczymi zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC — 2013/09/B/ HS3/00603 (lata 2014—2017). Ostateczne wyniki prac zespołu zostaną zebrane w osobnej syntezie, zaś częścią zamykającą niniejszą serię będzie wydawnictwo prezentujące plon konferencji naukowej Dom јакл miejsce pracy w Gdańsku epoki przedindustrialnej na tle regionu hanzeatyckiego i Polski. Konferencja odbyła się 24—25 listopada 2016 r. i została zorganizowana przez gdańską pracownię Instytutu Historii PAN przy współpracy Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

redaktor tomu

Produkty powiązane