Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1588,  Henryk Lulewicz Zobacz większe

Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1588, Henryk Lulewicz

Używane

Warszawa 2002, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, oprawa miękka, 165x235 mm., s. 457, 25 il., ISBN 83-88973-19-3

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Egzemplarze wycofane z księgarń. Posiadają skazy na okładkach i grzbietach.

Praca dotyczy słabo poznanego, a ważnego zagadnienia stosunków między Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną Polską po zawarciu unii lubelskiej. Autor zaprezentował m.in. problem ewolucji prawno-ustrojowej Wielkiego Księstwa Litewskiego, będącej rezultatem unii, oraz sam proces docierania się odrębnych organizmów państwowych, a także spory i dyskusje, jakie się na ten temat toczyły w Sejmie i poza nim.

Spis treści
Wstęp............................................................................................................ 7

I. Bilans unii lubelskiej....................................................................... 17

II. Poprawianie unii..............................................................................40

III.    Zjazd w Rudnikach (24-27 września 1572 r.) i misja Michała Haraburdy do Moskwy...................................................................80

IV.    Podwójne interregnum 1572-1576; okres odrębnych zjazdów stanów Wielkiego Księstwa i emancypacji decyzyjnej elity

litewskiej.........................................................................................115

IV. 1. Od zjazdu rudnickiego do pierwszej wolnej elekcji............115

IV.2. Od elekcji do ucieczki Henryka Walezego.......................... 137

IV.3. W obozie Habsburgów......................................................... 167

IV.4. Między elekcją Maksymiliana II a uznaniem Stefana

Batorego.................................................................................. 235

V. Przełomowa dekada Stefana Batorego (1576-1586)................... 285

VI. Litewskie aspekty trzeciego bezkrólewia.....................................354

Zakończenie.............................................................................................421

Summary..................................................................................................425

Резюме......................................................................................................429

Wykaz skrótów........................................................................................432

Bibliografia...............................................................................................433

Indeks osób ..............................................................................................448