Metamorfozy społeczne, t. 4: Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, red. W. Mędrzecki, A. Zawiszewska Zobacz większe

Metamorfozy społeczne, t. 4: Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, red. W. Mędrzecki, A. Zawiszewska

Nowy produkt

Instytut Historii PAN, Warszawa 2012, oprawa miękka, 165x245 mm., s. 477, ISBN 978–83–63352–04–2

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

20,00 zł brutto

Więcej informacji

Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej wydaje się szczególnie wdzięcznym obiektem dla badań historyków społecznych stawiających pytania o to, jakie symbole odgrywały szczególną rolę dla społeczeństwa w konkretnym kontekście historycznym, jak były one odczytywane przez różnych uczestników życia społecznego i do jakich działań inspirowały. Zbiorowość ta była organizmem silnie zróżnicowanym pod względem społecznym, kulturowym, cywilizacyjnym, etnicznym i politycznym, w którym mnogie linie podziału czasem krzyżowały się, a czasem nakładały się na siebie. W efekcie historyk, posługując się klasycznymi sposobami opisu historycznej struktury społecznej - np. kategoriami podziału społeczno-zawodowego, kryteriów majątkowych czy dochodowych, strukturą wyznaniową, podziałami terytorialnymi itp., nie zawsze jest w stanie rzetelnie interpretować i rzetelnie wyjaśnić postawy i zachowania uczestników życia społecznego Drugiej Rzeczypospolitej. Rekonstrukcja symboli szczególnie istotnych dla mieszkańców Polski w okresie międzywojennym oraz analiza ich funkcjonowania w praktyce życia społecznego wydaje się otwierać szansę na bardziej wnikliwe, niż dotąd, spojrzenie na społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej.

Spis treści

Wstęp (Włodzimierz Mędrzecki, Agata Zawiszewska) . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Część I
Uniwersum symboliczne Drugiej Rzeczypospolitej
Włodzimierz Mędrzecki, Polskie uniwersum symboliczne w Drugiej Rzeczypospolitej.
Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Przemysław Hauser, Tradycja i symbole narodowe jako wyraz ideologii oraz
postaw politycznych Niemców w Polsce Zachodniej w latach 1919–
–1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ołeksandr Zajcew, Ukraińskie uniwersum symboliczne w Drugiej Rzeczypospolitej:
inwazja integralnego nacjonalizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Natalia Aleksiun, Żydowskie uniwersum symboliczne w Drugiej Rzeczypospolitej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Joanna Nalewajko-Kulikov, Zaklinanie rzeczywistości, czyli jidysz w Drugiej
Rzeczypospolitej. Zarys problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Piotr Cichoracki, Polesie w uniwersum symbolicznym Drugiej Rzeczypospolitej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Robert Litwiński, Swój czy obcy? Policjant w oczach społeczeństwa Drugiej
Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Elżbieta Kaszuba, Rocznice historyczne – symbole wspólnoty Drugiej Rzeczypospolitej
w przekazie Polskiego Radia: 1926–1939 . . . . . . . . . . . . . 143
Marek Sioma, Symbole w propagandzie Obozu Zjednoczenia Narodowego . . 161
Dariusz Konstantynów, „Wódz – Duch Narodu”. Wizerunek Romana Dmowskiego
w poświęconych mu wierszach funeralnych . . . . . . . . . . . . . 179

Część II
Twórcy w Drugiej Rzeczypospolitej jako obserwatorzy
i uczestnicy życia społecznego
Ewa Kraskowska, Miejsce pisarza i pisarki w kulturze międzywojnia . . . . . . 199
Jan Zięba, Czy klerk istnieje? Międzywojenne spory o rolę inteligencji w społeczeństwie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Agata Zawiszewska, Niebezpieczne związki literatury i polityki na przykładzie
Polskiej Akademii Literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Maciej Urbanowski, Obraz Polski niepodległej w literaturze nurtu prawicowego
1918–1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Andrzej Wątorski, Między herbatką u Tuwima a pryczą w Berezie Kartuskiej:
pisarze ukraińscy o Drugiej Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Zbigniew Kopeć, Proza „barbarzyńców” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Eugenia Prokop-Janiec, Polsko-żydowska powieść w odcinkach wobec międzywojennej
rzeczywistości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Łukasz Pawłowski, Czarne skrzydła – białe skrzydła i społeczna resztka . . . 319
Urszula Glensk, Uroki nędzy. Międzywojenni reportażyści w przytułkach . . . 341
Joanna Krajewska, Tamci ludzie. Międzywojenna proza środowiskowa (Helena
Boguszewska, Ci ludzie – Gustawa Jarecka, Inni ludzie – Halina Górska,
Druga brama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Olga Soporowska-Wojtczak, „Prócz krzywdy, nędzy, choroby, czyż jest co
jeszcze?” Lewicowy model twórczości na przykładzie Elżbiety Szemplińskiej-
Sobolewskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Andrzej Turowski, Architektura a zmiana społeczna . . . . . . . . . . . . . . . 395
Agnieszka Chmielewska, Przyszłość sztuki w społeczeństwie masowym: poglądy
i działalność Władysława Skoczylasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Adrianna Sznapik, Pawilon Polski na Wystawie Światowej w Paryżu w 1925 r.
Realizacja koncepcji sztuki narodowej i jej odbiór społeczny – dyskusje
i kontrowersje na łamach prasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Wojciech Otto, Obraz Drugiej Rzeczypospolitej w polskim fi lmie fabularnym
okresu międzywojennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Indeks osób i postaci literackich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463

Produkty powiązane