Średniowieczne rękojeści antropomorficzne (próba klasyfikacji i interpretacji), Elżbieta Kowalczyk-Heyman

New product