Reges et gentes. Studia nad dyskursem legitymizującym władzę... (VI-VII w.), Robert Kasperski

New product